Reference

Reference

Vybrané referenční akce. Prohlédněte si fotky a popis. V případě bližšího zájmu rádi sdělíme podrobnosti. Vpřípadě zájmu o naše další reference, navštivte náš instagramoví profil ekona_liberec.

Hausbóty

Hausbót je loď, která byla navržena nebo upravena tak, aby byla používána především jako obytný prostor.

ČOV D75 – Obec Medvědice

Rekonstrukce nefunkční biodiskové čistírny, rok 2016. Čistírna D75 s česlicovou stěnou pro část obce Medvědice.