Reference

Reference

Vybrané referenční akce. Prohlédněte si fotky a popis. V případě bližšího zájmu rádi sdělíme podrobnosti.

Hausbóty

Hausbót je loď, která byla navržena nebo upravena tak, aby byla používána především jako obytný prostor.