Technologické odpadní vody

Provádíme technologické návrhy i realizace čistíren průmyslově znečištěných vod.

Technologické vody se od běžných odpadních komunálních vod liší. Například v potravinářských provozech jsou hodnoty znečištění v surových odpadních vodách mnohonásobně vyšší. U malých pivovarů navrhujeme třístupňové čištění odpadních vod. Po hrubém předčištění následuje egalizace odpadních vod, následně čištění vysoko zatíženým biologickým filtrem s recirkulací. Poslední stupeň čištění zajišťuje aktivační SBR reaktor. Viz reference.
Pro návrh technologie zjišťujeme vstupní parametry: množství vody, její znečištění v jednotlivých ukazatelích, časový průběh množství vypouštěné vody, teplotu vody a požadovanou jakost přečištěné odpadní vody dle požadavků nařízení vlády.

Vyřešíme všechny záležitosti okolo ČOV

Ozvěte se nám a domluvíme se společně na prvním kroku.
Pokud se na cokoliv chcete zeptat, volejte na 724 100 064.
Zastihnete nás také na e-mailu ekona@ekona.cz
Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, do 48 hodin se vám ozveme.

    Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, do 48 hodin se vám ozveme.