Nádrže a šachty – Čištění odpadních vod

Nádrže a šachty

Plastové nádrže slouží k zachycování a skladování kapalin, případně jako součásti technologických celků. Nádrže v základním provedení jsou určeny pro vodu (pitnou, dešťovou, splaškovou), jejíž teplota se pohybuje v rozsahu 5 – 30 °C. Dodáváme i nádrže na agresivní druhy kapalin. Plastové nádrže jsou vyráběny jako čtverhranné nebo válcové s variabilními rozměry, určené k osazení do terénu i jako samonosné, volně stojící. Vodoměrné šachty vyhoví požadavkům vodáren. Čerpací šachty všech velikostí včetně technologie, ovládání a odborné montáže.

Plastové žumpy

Vodoměrné šachty

Plastové nádrže

Čerpací šachty