Plastové žumpy

Plastové žumpy

Žumpy nebo také jímky na vyvážení jsou kruhové nebo čtverhranné nádrže, které slouží k zachycení a akumulaci odpadních vod.

Popis a funkce

Celoplastové žumpy jsou kruhové nebo čtverhranné nádrže, které slouží k zachycení a akumulaci odpadních vod. Velikost žumpy závisí na množství přiváděné odpadní vody a na intervalu vyvážení žumpy. Žumpy jsou opatřeny jedním nebo více vtoky a vstupním komínkem sloužícím ke kontrole hladiny a k vyčerpání obsahu žumpy. Rozměr a umístění vtoků lze provést podle požadavků zákazníka.

Provedení a objednávání

Celoplastové žumpy se vyrábějí ve třech základních provedeních:

 • k obsypání cementovou stabilizací
 • k obetonování
 • pro spodní vodu

CZ 2,8CZ4 – kruhová,

 • provedení  k obsypání, obetonování, pro spodní vodu

CZ 6,4 CZ13,2 – kruhová,

 • provedení  k obetonování, pro spodní vodu

CZP 9,4 CZP18,2 – hranatá,

 • provedení  k obetonování, pro spodní vodu

CZP 24,8 CZP44,2 – hranatá,

 • provedení  k obetonování

objednávce je nutno uvést typové označení (např. CZ 4), provedení (např. k obetonování) a doplnit požadovanou dimenzi a počet vtoků (např. nátok 1x Ø 160mm). V případě přítomnosti spodní vody doplnit údaje o předpokládané hloubce hladiny spodní vody od terénu.

Osazení

 • Jednotlivá provedení se liší způsobem osazení, který je nutno dodržet.
 • Kupující dostane s kupní smlouvou stavební podklady pro osazení podle jím objednaného provedení.
 • Žumpa musí být odvětrána přívodní kanalizací nebo nad úroveň okolních budov samostatným potrubím.

Obsluha

Obsluha spočívá v pravidelné kontrole výšky hladiny a ve vyvážení naplněné žumpy. veškerá manipulace musí být prováděna se zvýšenými požadavky na hygienu a s užíváním ochranných pomůcek.

Výpočet velikosti žumpy

V = n x q x t  (m3)

n: počet obyvatel, q: specifická spotřeba vody v mna osobu a den, t: interval vybírání žumpy

Příklady spotřeby vody
Vybavení nemovitosti (zařízení připojená na žumpu) Specifická spotřeba vody (m3/os/den)
Nesplachované záchody 0,002
Pouze WC 0,025
Pouze výtok vody (vodovodní kohoutek) 0,040
Výtok vody a společný WC 0,065
Výtok vody (bez koupelny) WC v bytě 0,080
Výtok vody, WC, koupelna na tuhá paliva 0,110
Výtok vody, WC, koupelna (ohřev – plyn, elektřina) 0,125
Výtok vody, WC, koupelna (centrální příprava teplé vody) 0,150

Máte zájem o žumpy CZ nebo CZP? Chcete více informací? Kontaktujte nás!

Pokud se na cokoliv chcete zeptat, volejte na 724 100 064.
Zastihnete nás také na e-mailu ekona@ekona.cz

  Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, do 48 hodin se vám ozveme.