Reference

Reference

Vybrané referenční akce. Prohlédněte si fotky a popis. V případě bližšího zájmu rádi sdělíme podrobnosti.

ČOV D75 – Obec Medvědice

Rekonstrukce nefunkční biodiskové čistírny, rok 2016. Čistírna D75 s česlicovou stěnou pro část obce Medvědice.