Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek

EKONOIL UK

Odlučovače lehkých kapalin jsou určeny k čištění srážkových a technologických vod z komunikací, parkovišť, objektů pro skladování a manipulaci s ropnými látkami. Slouží k zachycení neemulgovaných lehkých kapalin o měrné hmotnosti 600 – 950 kg/m3 s koncentrací na výstupu ≤ 3 mg/lC10-C40 (dříve N.E.L.) do 5 mg/l. Jsou to vodotěsné plastové nádrže, které se skládají ze dvou částí: odkalovací, koalescenční . Mají Certifikát CE.

EKONOIL UK-S

Stejně jako typ UK slouží tato řada odlučovačů k zachycení neemulgovaných lehkých kapalin o měrné hmotnosti 600 – 950 kg/m3 s koncentrací na výstupu ≤ 0,1 – 2,5 mg/lC10-C40 (dříve N.E.L.) do 0,2 – 3 mg/l. Jsou to vodotěsné plastové nádrže, které se skládají ze tří částí: odkalovací, koalescenční a sorpční. Mají Certifikát CE.

Oblast použití

Obecné informace

 • Koalescenční odlučovače ropných látek dle ČSN EN 858-1(2)
 • Splňují požadavky Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
 • Slouží k zachycení neemulgovaných ropných látek o měrné hmotnosti 600 – 950kg/m3
 • Používají se pro odpadní vody znečištěné ropnými látkami – ty se odloučí v odlučovací části a nerozpuštěnými látkami (písek, kaly) – ty se usadí v odkalovací části
 • Výstupní koncentrace ropných látek   C10-C40 do 3mg/l (dříve N.E.L.) do 5 mg/l.
 • Materiál integrovaný polypropylen nebo polyetylen
 • Určeny k obetonování nebo k obezdění
 • Odlučovače UK 3  až  UK 10 jsou přístupné v celém půdorysu a jsou vybaveny manipulační lávkou
 • Odlučovače UK15 – UK 250 mají vstupní otvory 700 x 700 mm

Stanovení velikosti odlučovače

Stanovení velikosti odlučovače

Velikost odlučovače odpovídá hodnotě maximálního průtoku odlučovačem v l/s. Při přesném výpočtu velikosti maximálního průtoku se vychází z ČSN EN 858 –2 čl.4.3

Jmenovitá velikost odlučovače NS

NS = ( Qr+fx * Qs)* fd

NS je jmenovitá velikost odlučovače

Qr maximální odtok dešťových vod v l/s

Qs maximální odtok odpadních vod v l/s

fd součinitel hustoty pro příslušnou lehkou kapalinu

fx přitěžující součinitel v závislosti na druhu odtoku

Základní parametry

ekonoil1

schéma: odlučovače UK 3 a UK 10

ekonoil2
schéma: odlučovače UK 15 – UK 250

Označení Max.průtok [l/s] Odvodněná plocha* [m2] Lo [mm] B [mm] H [mm] H1 [mm] H2 [mm] d [mm] Hmotnost [kg]
UK 3 3 do 300 1400 600 1000 790 750 160 90
UK 6 6 300-600 2000 800 1000 790 750 160 125
UK 10 10 600-1000 2000 1000 1200 990 950 160 145
UK 15 15 1000-1500 2300 1000 1600 1350 1300 200 180
UK 20 20 1500-2000 2500 1200 1600 1350 1300 200 240
UK 30 30 2000-3100 3000 1500 2000 1600 1550 315 395
UK 50 50 3100-5100 3660 2000 2100 1650 1600 315 740
UK 75 75 5100-7700 4160 2500 2100 1650 1600 315 1060
UK 100 100 7700-10000 4160 2500 3100 2550 2500 400 1450
UK 150 150 10000-15000 5160 2500 3100 2550 2500 400 1650
UK 200 200 15000-20000 6160 2500 3100 2550 2500 400 1820
UK 250 250 20000-25000 7160 3000 3100 2450 2400 500 2150

 

Vysvětlivky

Rozměr B – šířka odlučovače
* – pro výpočet odvodněné plochy se použily následující koeficienty dle ČSN 75 6101
j – součinitel odtoku => 0,8
qs– intenzita 15 minutového deště s periodicitou 1 => 122 l/ha

Dokumentace dodávaná s výrobkem

 • Technicko dodací podmínky (TDP)
 • Zásady pro osazování odlučovačů do terénu
 • Návod k obsluze – případně Provozní řád (PŘ)

Záruka a legislativa

 • Na výrobek je stanovena záruka 24 měsíců.
 • Na nádrž je stanovena záruka 20 let.
 • Na odlučovače lehkých kapalin řady UK vydala autorizovaná zkušebna AO 224 – Institut pro testování a certifikaci Zlín a.s. certifikát č.16 0277 T / ITC dle směrnice 89/106/EHS
 • Koalescenční odlučovače ropných látek EKONOIL řady UK splňují požadavky ČSN EN 858 – 1, kap. 4 – odlučovače třídy I

Máte zájem o odlučovače EKONOIL? Chcete více informací? Kontaktujte nás!

Pokud se na cokoliv chcete zeptat, volejte na 724 100 064.
Zastihnete nás také na e-mailu ekona@ekona.cz

  Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, do 48 hodin se vám ozveme.