Lapače tuku

Lapače tuku

Osazují se tam, kde je odpadní voda znečištěna vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků. Zařazují se jako čistící zařízení před malé čistírny odpadních vod nebo samostatně před zaústěním odpadních vod do kanalizace.

Lapáky tuku LT jsou určeny pro osazení do terénu.

Lapáky LTV jsou samonosné a určené k instalaci do interiéru.

Lapáky tuků jsou konstruovány v souladu s ČN EN 1825 – 1(2).

Popis lapače tuku

 1. Nádrž lapáku tuku
 2. Základová deska z prostého betonu
 3. Obetonování nádrže
 4. Zakrytí šachty podle individuálních požadavků na únosnost
 5. Poklop

Funkce

Na lapák tuku může být přivedena pouze voda znečištěná rostlinnými nebo živočišnými tuky, která není zředěna splaškovými nebo dešťovými vodami. Tato voda nesmí být v žádném případě znečištěna minerálními oleji. Odpadní voda je přivedena do části odkalovací nádrže, kde se výrazně zpomalí její rychlost, voda se uklidní a dojde k usazení částic těžších než je voda. V odlučovací části se oddělí tukové částice, které jsou lehčí než voda. Tyto částice se shromažďují na hladině, kde vytvářejí plovoucí vrstvu. Vyčištěná voda odtéká pod nornou stěnou do odtokového potrubí. Lapáky tuku řady LT jsou určeny k instalaci do terénu, k obezdění nebo obetonování. Lapáky řady LTV jsou samonosné a jsou určeny jako volně stojící nádrže k instalaci do budovy.

Lapák tuku LT

Lapáky rostlinných a živočišných tuků podle ČSN EN 1825-1(2). Materiál – integrovaný polypropylen.  Jsou určeny k obetonování nebo obezdění, případně k osazení do stávající jímky. Nevyhoví-li rozměry základní řady lapáků, dodáme lapák Vámi požadovaných rozměrů.

Lapák tuku LTV

Lapáky rostlinných a živočišných tuků podle ČSN EN 1825-1(2). Materiál – integrovaný polypropylen. Jsou samonosné, určeny k osazení do interiéru (samostatná odvětratelná místnost). Nevyhoví-li rozměry základní řady lapáků, dodáme lapák Vámi požadovaných rozměrů.

Stanovení velikosti

Výkon a účinnost lapače závisí na mnoha faktorech:

 • množství protékající odpadní vody za čas (l/s)
 • teplotě vody
 • druhu a koncentraci znečištění
 • použitém čistícím prostředku
 • vybavení provozovny (myčka, drtič odpadu)

Velikost lapáku udává průtok v l/s, který je lapák schopen zpracovat. Není-li známo množství protékající vody, je možno použít pro základní orientaci podrobnější popis ve stažitelném prospektu. Výrobce doporučuje pro teploty nad 50°C a pro mimořádně znečištěnou odpadní vodu použít odlučovač nejbližší vyšší velikosti. Přesný výpočet jmenovité velikosti je uveden v ČSN EN 1825-2 čl. 6.

Máte zájem o lapače tuku LT nebo LTV? Chcete více informací? Kontaktujte nás!

Pokud se na cokoliv chcete zeptat, volejte na 724 100 064.
Zastihnete nás také na e-mailu ekona@ekona.cz

  Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, do 48 hodin se vám ozveme.