Domovní ČOV D5-35

ČOV D5-D35

Domovní ČOV řady D5 až D35 slouží k čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění do 35 obyvatel (rodinné domy, firmy, obytné domy, rekreační objekty…). Jedná se o moderní aktivační čističky odpadních vod s jemnobublinnou aerací a přerušovanou činností. Nádrž ČOV tvoří válcová nádrž, obvykle z polypropylenu. Součástí dodávky čistírny odpadních vod je plastové víko, dmychadlo, čerpadlo a elektrický rozváděč. Řada ČOV D5-35 se vyrábí v několika modifikacích: Podle způsobu odvádění přečištěné vody se dělí na verzi „do vodoteče“ D5-35, „do vsaku“ D5-VS a D10-VS a na řadu s denitrifikací D5-N až D35-N. Pro osazení do prostředí s vyšší hladinou spodní vody dodáváme provedení v železobetonových nádržích s vodotěsnou úpravou, označené Dx-B.

D5 až D35 - provedení do vodoteče

Domovní čistírny odpadních vod typové řady D slouží k čištění splaškových vod z malých zdrojů znečištění, tam, kde je vyčištěná voda odváděna do vod povrchových. Povolují se na ohlášení i na společné povolení. Vyznačují se velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.

Čistírny řady D jsou nabízeny v provedení:

D5 pro 2 – 6 ekvivalentních obyvatel
D10 pro 6 – 12 ekvivalentních obyvatel
D16 pro 13 – 18 ekvivalentních obyvatel
D20 pro 17 – 24 ekvivalentních obyvatel
D25 pro 20 – 32 ekvivalentních obyvatel
D35 pro 27 – 40 ekvivalentních obyvatel

Popis funkce

Jedná se o nízko zatížené aktivační čistírny s cyklickým provozem, hrubým předčištěním, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. Čistírnu tvoří jedna nádrž z polypropylenu PP-B, které se obvykle osazují do terénu. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Potřebný vzduch do čistírny dodává dmychadlo s přerušovaným chodem.

 1. Nádrž čistírny z PP-B
 2. Dmychadlo
 3. Česlicová stěna separace
 4. Čerpadlo vyčištěné vody
 5. Provzdušňovací element
 6. Plovákový spínač

Účinnost čištění odpadní vody – zaústění do vod povrchových

Jakost vyčištěné vody v mg/l Maximální hodnoty dle nařízení vlády v mg/l
Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota „r“ „p“ „m“
BSK5 10 15 40 80
CHSKCr 40 80 150 220
NL 15 25 50 80
Tyto hodnoty mohou být překročeny nedodržením provozního řádu, případně při dlouhodobém výpadku elektrického proudu.

Hlavní rozměry

Typ D(mm) H(mm) H1(mm) H2(mm) d(mm) Spotřeba* (kWh) Hmotnost (kg)
D5 1270 2165 1450 1400 160 250 100
D10 1400 2750 2050 2000 160 540 150
D16 1750 2750 2050 2000 160 670 190
D20 1900 2870 2165 2115 160 700 250
D25 2240 2870 2165 2115 160 850 270
D35 2500 2900 2200 2150 160 1050 320

* orientační roční spotřeba elektrické energie

Základní uspořádání

 • Čistírna má čerpaný odtok, proto může být nátokové potrubí do čistírny pod úrovní odtokové kanalizace.
 • Dmychadlo ČOV je umístěno mimo čistírnu. Může být v objektu (např. technická místnost) nebo mimo objekt (např. ve sloupku pro rozváděč i dmychadlo)
 • Pro objekty s restauračním provozem a pro výrobní závody doporučujeme vybavit ČOV výkonnějším dmychadlem na základě konzultace s výrobcem.
 • Elektrický rozvaděč se umisťuje obvykle na stěně nejbližšího objektu uvnitř nebo vně budovy nebo do plastového či zděného sloupku.

Další dokumentace dodávaná s výrobkem

 • Technicko dodací podmínky (TDP) – postihují celou problematiku od navrhování, projektování, až po uzavření kupní smlouvy.
 • Stavební připravenost – obsahují výkresy a popis prací, které je nutno udělat před osazením čistírny.
 • Postup osazení čistíren – popisují osazení čistíren pro různé druhy základových podmínek.
 • Návrh Provozního řádu (PŘ) – popisuje činnosti spojené s provozováním čistírny.

Osvědčení

Na čistírny odpadních vod řady D vydala zkušebna Institut pro testování a certifikaci Zlín Závěrečný protokol a zkušební protokol s kladným výsledkem.

Záruka

 • Na technologii je stanovena záruka 24 měsíců od uvedení do provozu.

Výhody čistíren řady D

 • Vodoteč může být díky čerpanému odtoku výše než odtok z čistírny
 • V období sucha může být hadice výtlaku čerpadla místo do odtoku zavedena do zásobní nádrže na užitkovou vodu
 • Instalované čerpadlo umožní odkalení přebytečného kalu a jeho využití např. při kompostování

Zajišťujeme

 • výrobu čistírny podle specifikace od zákazníka (podle projektové dokumentace)
 • dopravu čistírny
 • montáž technologie, montáž elektro a přezkoušení čistírny
 • záruční i pozáruční servis
 • vestavbu technologie do stávající jímky (septiku, bezodtokové vybírací jímky)

Máte zájem o ČOV D5 - 35? Chcete více informací? Kontaktujte nás!

Pokud potřebujete další informace k domovním ČOV, volejte na 724 100 064.
Zastihnete nás také na e-mailu ekona@ekona.cz

  Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, do 48 hodin se vám ozveme.