Domovní ČOV D5-VS a D10-VS vsak

D5 -VS a D10-VS - provedení do vsaku

Domovní čistírny odpadních vod řady Dx-VS slouží k čištění splaškových vod z malých individuálních zdrojů znečištění, zejména tam, kde vyčištěná voda má být zasakována do vod podzemních. Vyznačují se nadstandardní účinností, velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.

D5-VS a D10-VS - popis a funkce

Domovní čistírna odpadních vod řady D5-VS – D10-VS slouží k čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění do méně než 10 ekvivalentních obyvatel. Je to moderní aktivační čistička odpadních vod principu SBR s jemnou bublinnou aerací. Plášť tvoří válcová nádrž z polypropylenu. Součástí dodávky čistírny odpadních vod je plastové víko, dmychadlo, čerpadlo a elektrický rozváděč, případně i dávkovací zařízení flokulantu se zásobní nádržkou. Čistírny této řady jsou určeny pro zaústění do vod podzemních (do vsaku). Popis viz obrázek vlevo.

Velikosti

D5 -VS- pro 2 – 6 ekvivalentních obyvatel

D10-VS – pro 5 – 9,9 ekvivalentních obyvatel

Kvalita odtoku vody

Jakost vyčištěné vody v mg/l
Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota „r“ Účinnost v % cca
BSK5 10 20 98%
CHSKCr 50 100 95%
NL 15 25 95%
N-NH4+ 8 15 85%
*) PCelk 3 5 90%

*) Pouze s vybavením pol. 6. a 7. na dávkování síranu železitého.
Tyto hodnoty mohou být překročeny v případě nepravidelného nátoku, nedodržením provozního řádu, případě při výpadku elektrického proudu.

Hlavní rozměry

Typ D
(mm)
H
(mm)
H1 (mm) H2 (mm) d
(mm)
Spotřeba* (kWh) Hmotnost (kg)
D5-VS 1270 2165 1450 1400 160 250 100
D10-VS 1400 2750 2050 2000 160 540 150

*Roční spotřeba el. energie při optimálním provozu, spotřeba závisí na zatížení čistírny

Základní uspořádání

Vzhledem k tomu, že čistírna má čerpaný odtok, nátokové potrubí do čistírny může být i pod úrovní odtokové kanalizace.

Při jednoduchých základových poměrech bez přítomnosti spodní vody lze čistírnu osadit na betonovou základovou desku a obsypat cementovou stabilizací.
Dmychadlo je umístěno mimo čistírnu ve vzdálenosti do cca 10m, buď ve sloupku, nebo v technické místnosti, garáži apod.

Pro objekty s restauračním provozem a pro výrobní závody doporučujeme vybavit ČOV výkonnějším dmychadlem na základě konzultace s výrobcem.
Elektro rozvaděč se umisťuje obvykle na stěně nejbližšího objektu uvnitř, nebo vně budovy, případně může být umístěn ve sloupku spolu s dmychadlem.

Další dokumentace dodávaná s čistírnou

 • Technicko dodací podmínky (TDP) – postihují celou problematiku od navrhování, projektování, až po uzavření kupní slmlouvy.
 • Stavební připravenost – obsahuje výkresy a popis prací, které je nutno udělat před osazením čistírny.
 • Postup osazení čistíren – popisuje postup osazení čistíren pro různé druhy základových podmínek.
 • Provozní řád (PŘ) – popisuje činnosti spojené s provozováním čistíren.
 • Platný Certifikát ČOV

Zajišťujeme

 • Výrobu čistírny podle přání zákazníka
 • Dopravu čistírny
 • Montáž technologie a montáž elektro, oživení čistírny
 • Záruční servis
 • Pozáruční servis
 • Vestavbu technologie do stávající jímky, septiku

Záruka

Na nádrž ČOV poskytujeme záruku 10 let ode dne prodeje. Na technologii je stanovena záruka 24 měsíců od uvedení do provozu. Čistírny odpadních vod řady D jsou průběžně testovány a certifikovány už od r. 2000. Je na ně vystaven certifikát.

Máte zájem o ČOV D5-VS nebo D10-VS? Chcete více informací? Kontaktujte nás!

Pokud se na cokoliv chcete zeptat, volejte na 724 100 064.
Zastihnete nás také na e-mailu ekona@ekona.cz

  Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, do 48 hodin se vám ozveme.