Domovní ČOV D5-VS a D10-VS vsak

D5 -VS a D10-VS - provedení do vsaku

Domovní čistírny odpadních vod řady Dx-VS slouží k čištění splaškových vod z malých individuálních zdrojů znečištění, zejména tam, kde vyčištěná voda má být zasakována do vod podzemních. Vyznačují se nadstandardní účinností, velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.

D5-VS a D10-VS - popis a funkce

Domovní čistírna odpadních vod řady D5-VS – D10-VS slouží k čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění do méně než 10 ekvivalentních obyvatel. Je to moderní aktivační čistička odpadních vod principu SBR s jemnou bublinnou aerací. Plášť tvoří válcová nádrž z polypropylenu. Součástí dodávky čistírny odpadních vod je plastové víko, dmychadlo, čerpadlo a elektrický rozváděč, případně i dávkovací zařízení flokulantu se zásobní nádržkou. Čistírny této řady jsou určeny pro zaústění do vod podzemních (do vsaku). Popis viz obrázek vlevo.

Velikosti

D5 -VS- pro 2 – 6 ekvivalentních obyvatel

D10-VS – pro 5 – 9,9 ekvivalentních obyvatel

Kvalita odtoku vody

Jakost vyčištěné vody v mg/l
Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota „r“ Účinnost v % cca
BSK5 10 20 98%
CHSKCr 50 100 95%
NL 15 25 95%
N-NH4+ 8 15 85%
*) PCelk 3 5 90%

*) Pouze s vybavením pol. 6. a 7. na dávkování síranu železitého.
Tyto hodnoty mohou být překročeny v případě nepravidelného nátoku, nedodržením provozního řádu, případě při výpadku elektrického proudu.

Hlavní rozměry

Typ D
(mm)
H
(mm)
H1 (mm) H2 (mm) d
(mm)
Spotřeba* (kWh) Hmotnost (kg)
D5-VS 1270 2165 1450 1400 160 250 100
D10-VS 1400 2750 2050 2000 160 540 150

*Roční spotřeba el. energie při optimálním provozu, spotřeba závisí na zatížení čistírny

Základní uspořádání

Vzhledem k tomu, že čistírna má čerpaný odtok, nátokové potrubí do čistírny může být i pod úrovní odtokové kanalizace.

Při jednoduchých základových poměrech bez přítomnosti spodní vody lze čistírnu osadit na betonovou základovou desku a obsypat cementovou stabilizací.
Dmychadlo je umístěno mimo čistírnu ve vzdálenosti do cca 10m, buď ve sloupku, nebo v technické místnosti, garáži apod.

Pro objekty s restauračním provozem a pro výrobní závody doporučujeme vybavit ČOV výkonnějším dmychadlem na základě konzultace s výrobcem.
Elektro rozvaděč se umisťuje obvykle na stěně nejbližšího objektu uvnitř, nebo vně budovy, případně může být umístěn ve sloupku spolu s dmychadlem.

Další dokumentace dodávaná s čistírnou

 • Technicko dodací podmínky (TDP) – postihují celou problematiku od navrhování, projektování, až po uzavření kupní slmlouvy.
 • Stavební připravenost – obsahuje výkresy a popis prací, které je nutno udělat před osazením čistírny.
 • Postup osazení čistíren – popisuje postup osazení čistíren pro různé druhy základových podmínek.
 • Provozní řád (PŘ) – popisuje činnosti spojené s provozováním čistíren.
 • Platný Certifikát ČOV

Zajišťujeme

 • Výrobu čistírny podle přání zákazníka
 • Dopravu čistírny
 • Montáž technologie a montáž elektro, oživení čistírny
 • Záruční servis
 • Pozáruční servis
 • Vestavbu technologie do stávající jímky, septiku

Záruka

Na technologii je stanovena záruka 24 měsíců od uvedení do provozu. Čistírny odpadních vod řady D jsou průběžně testovány a certifikovány už od r. 2000. Je na ně vystaven certifikát.

Máte zájem o ČOV D5-VS nebo D10-VS? Chcete více informací? Kontaktujte nás!

Pokud se na cokoliv chcete zeptat, volejte na 724 100 064.
Zastihnete nás také na e-mailu ekona@ekona.cz

  Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, do 48 hodin se vám ozveme.