ČOV D55-150

ČOV D55-150

Čistírny odpadních vod řady D55 – D150 slouží k čištění splaškových odpadních vod ze zdrojů znečištění od 50 do 150 ekvivalentních obyvatel (bytové domy, skupiny RD, firmy, malé obce, …). Jsou to moderní aktivační čistírny s jemnobublinnou aerací a přerušovanou činností instalované ve čtverhranné nádrži z polypropylenových panelů, případně v železobetonové vodotěsné nádrži. Součástí dodávky čistírny odpadních vod je dmychadlo, čerpadlo a elektrický rozváděč s řídící jednotkou.

Čistírny odpadních vod řady D jsou konstruovány v souladu s ČN EN 12566 – 3.

Pro koho dodáváme naše čistírny

Popis a funkce čističky ČOV D55-150

 1. Nádrž čistírny
 2. Obetonování nádrže
 3. Česlicová stěna separace
 4. Čerpadlo odtoku
 5. Nouzový přepad odtoku
 6. Dmychadlo
 7. Aerační elementy
 8. Řídící jednotka

ČOV systému SBR – jedná se o aktivační čistírny s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. Čistírna je řešena buď jako komplet v polypropylenové nádrži nebo prefabrikované železobetonové nádrži s vodotěsnou úpravou, která je osazena do terénu. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Potřebný vzduch do čistírny dodává dmychadlo s přerušovaným chodem. Před vlastní nádrž čistírny se obvykle zařazuje nádrž hrubé separace využitelná i jako kalojem.

Provedení

D55 – pro 40–60 ekvivalentních obyvatel
D75 – pro 60–90 ekvivalentních obyvatel
D100 – pro 90–120 ekvivalentních obyvatel
D150 – pro 120–180 ekvivalentních obyvatel

Kvalita vody na odtoku

Jakost vyčištěné vody v mg/l
Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota „r“
BSK5 10 25
CHSKCr 40 100
NL 15 30
N-NH4+ 3 5 – 8
PCelk 3 5 – 7

Technologické parametry

Technologické parametry
Čistírna D55 D75 D100 D150
Přivedené denní množství znečištěné vody (m3/den) 7,5 11,25 15 22,5
Přivedené denní znečištění (kg BSK5/den) 3 4,5 6 9
Užitečný objem nádrže (m3) 15 24 30 43

Hlavní rozměry

Typ L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
d
(mm)
Hmotnost (kg)
D55 2660 2500 3080 2500 2500 200 1060
D75 4160 2500 3080 2500 2500 200 1350
D100 5160 2500 3080 2500 2500 200 1720
D150 6160 3000 3080 2500 2500 200 1920

Instalace a připojení

Technologie čistírny je osazena v samostatném plastovém kontejneru nebo v betonové nádrži, které jsou osazeny do terénu. Dmychadlo (zdroj stlačeného vzduchu) je umístěno mimo čistírnu v budově nebo v betonové suché jímce, zděném nebo plastovém sloupku. Řídící systém čistírny se osazuje mimo čistírnu do sloupku nebo do budovy.

Další dokumentace dodávaná s čistírnou

 • Technicko dodací podmínky (TDP) – postihují celou problematiku od navrhování, projektování, až po uzavření kupní slmlouvy.
 • Stavební připravenost – obsahuje výkresy a popis prací, které je nutno udělat před osazením čistírny.
 • Postup osazení čistíren – popisuje postup osazení čistíren pro různé druhy základových podmínek.
 • Provozní řád (PŘ) – popisuje činnosti spojené s provozováním čistíren.

Na přání zajistíme

 • Výrobu čistírny podle specifikace zákazníka
 • Dopravu čistírny
 • Montáž technologie a montáž elektro, zaškolení obsluhy
 • Záruční servis
 • Pozáruční servis
 • Vestavbu technologie do stávající jímky, do stavebně připravené betonové nádrže

Záruka

Na technologii je stanovena záruka 24 měsíců od uvedení do provozu.

Máte zájem o ČOV D55-150? Chcete více informací? Kontaktujte nás!

Pokud se na cokoliv chcete zeptat, volejte na 724 100 064.
Zastihnete nás také na e-mailu ekona@ekona.cz

  Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, do 48 hodin se vám ozveme.