Toaleta Ekoster

Toaleta Ekoster

Kompostovací toaleta Ekoster je řešením pro ty, kdo nechtějí splachovat pitnou vodou. Je to moderní zařízení na jímání lidských exkrementů, které je zároveň umožňuje kompostovat, ať už samostatně nebo současně s kuchyňským odpadem. Konstrukce kontejneru toalety z polypropylenu zajišťuje maximální těsnost a dlouhodobou životnost bez vlivu na komfort bydlení.

Kompostovací toaleta Ekoster

Princip

Zařízení vychází z dnes již 70 let starého švédského patentu. Exkrementy (případně kuchyňský odpad) dopadají na šikmou plochu podzemního kontejneru, kde dochází k oddělení tekutých podílů. Ty se odpaří díky protiproudnímu odvětrávání (s případnou pomocí malého ventilátoru) nad budovu. U pevného podílu dochází ke kontinuálnímu kompostování a k výrazné redukci objemu. Vzniklý kompost lze vybírat otvorem v přední části kontejneru.

Oblast použití

 • v jedno až dvoupodlažní zástavbě
 • kde je kladen důraz na ekologizaci provozu
 • kde jde o zásadní omezení spotřeby vody
 • kde jsou problémy s likvidací splaškových vod

Příklady použití

 • chaty, chalupy, zemědělské usedlosti
 • horské chaty, samostatně stojící objekty, rodinné domky
 • kempy, autokempy, tábořiště
 • ekosídliště, demonstrační objekty ekologického charakteru
 • staveniště, sklady, hlídací objekty

Technická data

Kontejner je vyroben z polypropylenových desek. V dělících rovinách a v otvorech je těsněn přírubovým spojem. Nasávání vzduchu je opatřeno speciální mřížkou.

Vyrábí se ve dvou velikostech: T2 a T4.

 • T2 lze použít při celoročním provozu pro 2 osoby nebo při přerušovaném provozu pro 4-5 osob.
 • T4 lze použít při celoročním provozu pro 4 osoby nebo při přerušovaném provozu pro 6-8 osob.

Rozměry

rozměry

v mm
délka

kontejneru
šířka

kontejneru
výška

kontejneru
výška

shozné šachty
průměr

shozné šachty
výška

odvětrání
průměr

odvětrání
T2
1190
750
940
dle přání
300
dle přání
100
T4
1730
1080
1180
dle přání
300
dle přání
100

Schéma řešení v objektu

Instalace a připojení

 • Kontejner se osazuje v oddělených prostorách
 • Ke kontejneru je třeba zabezpečit přístup z čela (vybírací a revizní otvor)
 • Nutno počítat s možností dokompostování objemu 20 – 40 l/os/rok
 • Doporučujeme s výrobcem projednat podmínky instalace pro danou lokalitu

Výhody kompostovací toalety Ekoster

 • Eko-technologie
 • Bez zápachu, hygienický standard
 • Významná úspora vody
 • Minimalizace odpadu
 • Podpora Státního zdravotního ústavu v Praze