Vznik

Firma EKONA, spol. s r. o. byla založena dne 20. června 1992 zápisem do obchodního rejstříku, oddíl C, vložka 2419, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.
IČO: 467 10 124
DIČ: CZ-467 10 124

Sídlo

Nitranská 418,
460 01 Liberec

Výrobní závod

Krkonošská č.p. 279,
468 61 Desná v Jiz. horách

Struktura společnosti

projekčně konstrukční oddělení
obchodní oddělení
výrobní úsek

V projekčně konstrukčním oddělení jsou odborníci s autorizací Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, 40% pracovníků společnosti má VŠ a 20% SŠ vzdělání, 40% pracovníků je vyučeno v oboru. Společnost má oprávnění k projektování inženýrských a průmyslových staveb.

Předmět podnikání

  • výroba ekologických zařízení
  • projektová činnost v investiční výstavbě
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • provozování vodovodů a kanalizací

 

Společnost zajišťuje projektovou a dodavatelskou činnost vodohospodářských celků.

Hlavní sortiment výroby

  • čistírny odpadních vod
  • odlučovače ropných látek a tuků, plastové nádrže a šachty

 

Certifikované výrobky

U domovních čistíren odpadních vod řady D5 - D35 proběhly od 03/2011 do 02/2012 počáteční zkoušky typu, které posoudil notifikovaný orgán č. 1023 – Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC) Zlín, s kladným výsledkem počáteční zkoušky typu certifikovaného výrobku. V souladu s postupem notifikovaného orgánu bylo vydáno Prohlášení o shodě a následně v srpnu 2012 vydal notifikovaný orgán certifikát CE pro domovní čistírny firmy řady D5 - 50. V srpnu 2015 byla platnost tohoto certifikátu prodloužena do 31. 8. 2018.

Oč usilujeme

Filosofií firmy je poskytovat našim zákazníkům kvalitní výrobky za přijatelné ceny doplněné službami na profesionální úrovni. Spolupracujícím odborníkům pak názorné a úplné podkladové informace, které jim uspoří čas a práci. Snaží se udržet přednosti malé firmy – operativnost, pružnost, konkurenceschopné ceny.

ekona projekt eu