Domovní ČOV D5-Nc až D50-Nc

ČOV D5-Nc až D50-Nc

Domovní čistírny odpadních vod řady Dx-N slouží k čištění splaškových vod z malých individuálních zdrojů znečištění, zejména tam, kde vyčištěná voda má být zasakována do vod podzemních. Vyznačují se nadstandardní účinností, velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.


Popis funkce

Jedná se o nízko zatížené aktivační čistírny s cyklickým provozem, hrubým předčištěním, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. Čistírnu tvoří dvojice nádrží z polypropylenu, které se obvykle osazují do terénu. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Potřebný vzduch  do čistírny dodává dmychadlo s přerušovaným chodem.

Základní uspořádání

 • Odpadní voda z objektu přitéká do primární nádrže, kde dochází k hrubému předčištění a homogenizaci. V nádrži aktivace probíhá vlastní čistící proces včetně denitrifikační fáze.
 • Obě nádrže mohou být osazené na jedné základové desce.
 • Vzhledem k tomu, že čistírna má čerpaný odtok, nátokové potrubí do čistírny může být pod úrovní odtokové kanalizace.
 • Při jednoduchých základových poměrech bez přítomnosti spodní vody lze nádrže čistírny obsypávat cementovou stabilizací.
 • Dmychadlo je standardně umístěno mimo čistírnu, výjimečně lze umístit i do čistírny.

Elektrický rozvaděč se umisťuje obvykle na stěně nejbližšího objektu uvnitř nebo vně budovy nebo do plastového či zděného sloupku.

Výhody čistíren řady Dx-N:

 • Vyhoví požadavkům současně platné legislativy, Certifikát CE umožní i povolení ČOV ve zjednodušeném stavebním řízení (na ohlášení).
 • Záruka 10 let na nádrže čistírny.
 • V období sucha může být hadice výtlaku čerpadla místo do odtoku zavedena do zásobní nádrže na užitkovou vodu.
 • Instalované čerpadlo umožní odkalení přebytečného kalu do primární nádrže, případně jeho využití např. při kompostování.

Máte zájem o ČOV D5 - 35? Chcete více informací? Kontaktujte nás!

Pokud se na cokoliv chcete zeptat, volejte na 724 100 064.
Zastihnete nás také na e-mailu ekona@ekona.cz

  Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, do 48 hodin se vám ozveme.