Betonové ČOV

Betonové ČOV

Pro osazení do prostředí s vyšší hladinou spodní vody dodáváme provedení v železobetonových nádržích s vodotěsnou úpravou. Tyto nádrže se navíc vyznačují značně delší životností a také pevností. Betonové nádrže slouží k čištění odpadních vod do 50 obyvatel (rodinné domy, firmy, obytné a rekreační objekty). Nádrže betonových ČOV do 50 obyvatel mají válcový tvar. Součástí dodávky čistírny odpadních vod je plastové či betonové víko, dmychadlo, čerpadlo a elektrický rozváděč.

Řady betonových ČOV se vyrábí v několika variantách: Podle způsobu odvádění přečištěné vody se dělí na variantu „do vodoteče“ D5-B – D35-B, „do vsaku“ D5-VS-B A 10-VS-B a na řadu denitrifikačních nádrží D5-Nc-B až D50-Nc-B.

Cena betonové ČOV je na vyžádání.  Je nutno dodat tyto podklady:

 • hloubka uložení kanalizace z domu,
 • podélný řez,
 • výška hladiny spodní vody ode dna ČOV/ od terénu,
 • lokalita.

Cena se též odvíjí od konkrétní lokality ČOV.

D5-B až D35-B

Betonové provedení domovních čistíren odpadních vod D5-D35, slouží k čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění do 35 ekvivalentních obyvatel. Je to moderní aktivační čistička odpadních vod principu SBR s jemnobublinnou aerací. Plášť tvoří válcová betonová nádrž. Součástí dodávky čistírny odpadních vod je víko dle objednávky (betonové či plastové), dmychadlo, čerpadlo a elektrický rozváděč. Čistírny této řady jsou určeny pro zaústění do vod povrchových (do vodoteče).

Dodávka se skládá z:

 • Nádrž čistírny z železobetonu
 • Provzdušňovací element
 • Dmychadlo
 • Čerpadlo vyčištěné vody
 • Česlicová stěna separace
 • Filtr Matala

D5-VS-B a D10-VS-B

Betonové provedení domovních čistíren odpadních vod řady Dx-VS, slouží k čištění splaškových vod z malých individuálních zdrojů znečištění, zejména tam, kde vyčištěná voda má být zasakována do vod podzemních. Vyznačují se nadstandardní účinností, velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.

Dodávka se skládá z:

Nádrž čistírny, provzdušňovací elementy, plovákový spínač, čerpadlo vyčištěné vody, dmychadlo, dávkovací čerpadlo síranu železitého, zásobní nádrž síranu železitého a filtr Matala.

D5-Nc-B až-D50-Nc-B

Betonové provedení domovních čistíren odpadních vod řady Dx-Nc, slouží k čištění splaškových vod z malých individuálních zdrojů znečištění, zejména tam, kde vyčištěná voda má být zasakována do vod podzemních. Vyznačují se nadstandardní účinností, velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.

Dodávka se skládá z:

Nádrž SHL – separace hrubých látek, nádrž aktivace, provzdušňovací elemen,t plovákový spínač, čerpadlo vyčištěné vody, dmychadlo, zásoba a dávkování flokulantu, česlicová stěna a filtr Matala.

Podrobný popis výrobků je obsažen ve stažitelných prospektech.

Máte zájem o betonovou ČOV? Chcete více informací? Kontaktujte nás!

Pokud se na cokoliv chcete zeptat, volejte na 724 100 064.
Zastihnete nás také na e-mailu ekona@ekona.cz

  Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, do 48 hodin se vám ozveme.