Skimerový sběrač ropných látek Ropák

Příklady instalací

Funkce

Sbírá z nezčeřené hladiny ropné látky všeho druhu (nafta, lehké topné oleje, motorové oleje), které jsou lehčí než voda, rostlinné a živočišné tuky.

Princip

Základem je smyčka hadice z modifikovaného polyetylenu, která na sebe váže ropné látky a zároveň odpuzuje vodu. Tyto vlastnosti umožňují dosáhnout vysoké čistoty sebraného produktu. Plovoucí hadice je unášecím kotoučem tažena z nádrže, olej ulpělý na hadici je stírán keramickými stěrkami, stéká do sběrné vany a odtud do zásobníku, setřená hadice se vrací zpět do nádrže.

Výkon

Ropák je schopen pracovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V závislosti na podmínkách instalace sebere za den až 900 litrů lehkého oleje nebo 2000 litrů oleje těžkého.

Čistota sběru

Při dostatečně silné vrstvě ropných látek je dosaženo vysoké čistoty sebraného produktu. Je-li vrstva tenká, je vhodné použít sběrnou vanu s vestavěným odlučovačem vody, která se vrací zpět do nádrže.

Životnost

Robustní konstrukce a vhodné materiály zaručují vysokou spolehlivost, životnost a minimální údržbu. Všechny díly přicházející do styku se sebraným produktem jsou vyrobeny z hliníku a jeho slitin, nekovových materiálů, popř. z materiálu odolávajícího korozi, sběrná vana je vyrobena z polypropylenu nebo pozinkovaného plechu.

Další příslušenství

Komu samostatný Ropák nestačí, tomu nabízíme:

 • elektromotor pro prostředí SNV1
 • ovládací elektro skříň
 • odklápěcí sběrnou vanu
 • sběrnou vanu s vestavěným odlučovačem vody
 • sběrnou vanu požadovaného tvaru a rozměrů
 • nosnou konstrukci pevnou i mobilní
 • vypracování kompletního projektu sběru i odloučení ropných látek
 • poradenskou činnost

Další nabídka

Pro toho, kdo se raději přesvědčí, nabízíme:

 • odzkoušení sběru přímo na zařízení zákazníka
 • odzkoušení sběru na Vámi dodaném vzorku
 • zapůjčení zařízení na dlouhodobé zkoušky

Videospot

Ropáka v akci můžete vidět na tomto odkazu:

http://www.youtube.com/watch?v=MA2OOvNZogI

Montáž

Ropák 1

Připevní se na nosnou konstrukci (doporučená výška je max. 600 mm nad hladinou) dvěma šrouby M8 a na šroubení sběrné vany (vnější závit G 6/4") se připojí odtokové potrubí nebo hadice.

ropak1a

Ropák 2

Připevní se na nosnou konstrukci dvěma šrouby M 12 a na šroubení sběrné vany (vnější závit G 6/4") se připojí odtokové potrubí nebo hadice.

ropak2a

 

Základní technické údaje

Ropák 1

Hmotnost 22kg
Příkon 250W
3 x 380 V (220V)
Výška sběru 0,6m

ropak1b

Ropák 2

Hmotnost 20kg
Příkon 250W
3 x 380 V (220V)
Výška sběru 10m

ropak2b