Pískový filtr PF-E

Plastová nádrž obdélníkového půdorysu s náplní praného písku a štěrkodrtě. Pískový filtr slouží k dočištění odpadních vod. Zpravidla se osazuje za tříkomorový septik, případně i za aktivační ČOV.

Funkce a popis

Plastový zemní pískový filtr je navržen dle ČSN 75 64 02 a slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který bývá zařazen za tříkomorový septik nebo jiný druh čištění. Filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží a filtračních náplní. Předčištěná voda vtéká do přívodní drenáže a prosakuje vrstvami filtru, kde probíhá proces dočištění. Poté je odváděna svodným potrubím do vodoteče, zasakování nebo dešťové kanalizace.

Osazení

Plastová nádoba zemního filtru je vodotěsná. Osazuje se na pískové lože ve spádu 1% po směru toku. Svrchu se filtr zakryje geotextilií, aby nedocházelo k pronikání zeminy do filtru. U pískových filtrů typu PF8 až PF15 se osazuje rozdělovací šachta. Rozdělovací šachta slouží ke stejnoměrnému rozdělení přitékající předčištěné odpadní vody do jednotlivých větví přívodního potrubí a je umístěna uvnitř nádoby filtru. Konce přítokového i odtokového potrubí musí být odvětrány 500 mm nad úroveň terénu. Za pískový filtr je možno osadit šachtu pro odběr vzorků.

Základní rozměry

Typ Počet osob* L [mm] B [mm] H [mm] H1 [mm] H2 [mm] Hc [mm] Hs1 [mm] d1 [mm] d2 [mm] Hm. [kg] Štěrk [mm³] Písek [mm³]
PF-E2 2 (4) 3500 1200 900 700 28 2000  - 160 110 90 1,4 2,4
PF-E5 5 (8) 4000 1500 900 700 28 2000  - 160 110 124 2,0 3,4
PF-E8 8 (12) 5000 2000 900 700 28 2000  - 160 110 166 3,4 5,6
PF-E10 10 (15) 5000 2500 900 900 28 2300 1800 160 110 190 4,2 7,0
PF-E12 12 (18) 6000 2500 900 900 28 2300 1800 160 110 235 5,1 8,4
PF-E15 15 (20) 7500 2500 900 900 28 2300 1800 160 110 238 6,3 10,5
PF-E20 20 (25) 8000 3000 900 900 28 2300 1800 160 110 758 8,1 13,5

B - šířka nádoby

*) - První číslo platí pro trvale obydlené objekty, číslo v závorce pro dočasně obývané rekreační objekty

piskovy-filtr-rozmery

Dodávka

Dodávka obsahuje vodotěsný plášť filtru, geotextilii, drenážní potrubí a odvětrávací komínky, u pískového filtru PF 10, 12 a 15 a 20 i rozdělovací šachtu. Dodávána není štěrkodrť a filtrační písek – toto je dodávkou stavební firmy nebo svépomocí.