Vícestupňová ČOV septik+pískový filtr od 2 do 20 EO

Čistírna odpadních vod pro malé zdroje znečištění od 2 do 20 EO (chalupy a chaty, rodinné domy, malé penziony). Hodí se zejména pro objekty s nepravidelným (např. sezónním) nátokem. Pracuje bez potřeby elektrické energie. Skládá se z tříkomorového válcového septiku a ze zemního filtru (v plastové čtverhranné vaně).

Popis a použití

Vícestupňová čistírna odpadních vod typu septik + pískový filtr (S+PF) je navržena dle ČSN EN 12566-3-A2, Změna A1 a slouží k čištění odpadních vod z malých izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou např. rodinné domy, chaty, rekreační chalupy, malé penziony či horské chaty. Zejména se hodí tam, kde produkce odpadních vod je nepravidelná a kolísavá.

Soustava S+PF se skládá z tříkomorového celoplastového septiku, kde dochází k předčištění odpadních vod a ze zemního pískového filtru, kde je odpadní voda dočištěna. Filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží a filtračních náplní. Předčištěná voda vtéká do přívodní drenáže a prosakuje vrstvami filtru, kde probíhá proces dočištění. Poté je odváděna svodným potrubím do vodoteče nebo dešťové kanalizace.

Čistící soustava septik + pískový filtr má v podmínkách nepravidelného nátoku splašků (rekreační objekty, penziony apod.) výrazně vyšší účinnost než běžné aktivační čistírny odpadních vod, celková účinnost na odstranění organického znečištění dosahuje 90 – 95%. Rovněž proti nim vyniká téměř bezúdržbovým provozem bez nároků na el.energii.

Velikostní řada

Typové označení Počet trvale bydlících Počet občasně bydlících (rekreační objekty)
SK 2+PF-E2 do 4 obyvatel do 6 obyvatel
SK 5+PF-E5 do 5 obyvatel do 8 obyvatel
SK 8+PF-E8 do 8 obyvatel do 10 obyvatel
SK 10+PF-E10 do 10 obyvatel do 12 obyvatel
SK 12+PF-E12 do 12 obyvatel do 18 obyvatel
SK 15+PF-E15 do 15 obyvatel do 20 obyvatel
SK 20+PF-E20 do 20 obyvatel do 25 obyvatel

Schéma soustavy septik + pískový filtr

cov-sk-pf-e

Další varianty uspořádání zašleme na vyžádání.

Kvalita vody na odtoku

Jakost vyčištěné vody v mg/l
Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota
- - "r" "p" "m"
BSK5 15 25 40 80
CHSK(Cr) 60 80 150 220
NL 20 30 50 80

Doporučení

Důležité je dodržovat doporučené velikosti septiku a filtru. Velikost filtru je závislá na počtu připojených obyvatel. U objektů s větším jídelním provozem je nutné zařadit na kuchyňské větvi kanalizace lapač tuků. Při řádném provozování nehrozí zacpání filtru. Septik ani pískový filtr nesmí být hydraulicky přetěžován. Za soustavu lze zařadit měrnou šachtu na odběr vzorků.

Hlavní rozměry

Typové označení Rozměry septiku SK Rozměry vany pískového filtru PF-E
Užitečný objem Vnější průměr Celk.výška Délka Šířka Výška
SK2+PF-E2 3 m3 1 850 mm 1 800 mm 3 500 mm 1 200 mm 900 mm
SK5+PF-E5 3,5 m3 1 850 mm 2 300 mm 4 000 mm 1 500 mm 900 mm
SK8+PF-E8 5,5 m3 2 300 mm 2 300 mm 5 000 mm 2 000 mm 900 mm
SK10+PF-E10 6,6 m3 2 300 mm 2 550 mm 5 000 mm 2 500 mm 900 mm
SK12+PF-E12 7,6 m3 2 300 mm 2 800 mm 6 000 mm 2 500 mm 900 mm
SK15+PF-E15 10,2 m3 2 650 mm 2 800 mm 7 500 mm 2 500 mm 900 mm
SK20+PF-E20 12,8 m3 2 650 mm 3 300 mm 8 000 mm 3 000 mm 900 mm

Objednávání

V objednávce je nutno uvést:

  • Typové označení celoplastového septiku
  • Uspořádání vtoku a odtoku septiku (A,B,C,D,E)
  • Provedení stropu septiku (pojízdné, nepojízdné)
  • Provedení pláště septiku (obsypání, obetonování, pro spodní vodu)
  • Případně hloubku hladiny spodní vody pod terénem
  • Typové označení pískového filtru
  • Zvláštní požadavky na dimenze přítokového a odtokového potrubí u septiku i pískového filtru
  • Případně požadavek na doplnění soustavy o měrnou nebo zasakovací šachtu

Příklad objednávky:

Objednávám u Vás celoplastový septik S8, poloha vtoku a odtoku A, pojízdné provedení stropu, provedení pláště k obetonování, bez spodní vody, průměr přítokového potrubí 160 mm a odtokového 160 mm. Pískový filtr PF-E8, průměr přítokového potrubí 160mm a odtokového potrubí 110 mm. Bez měrné šachty. Vlastní odvoz, platba hotově při odběru.

Obsluha

Výrobce doporučuje alespoň 1x ročně provést vizuální kontrolu hladiny v septiku a odstranit plovoucí nečistoty. Jakmile výška kalů dosáhne 1/3 užitné výšky septiku, odsaje se kal pomocí autocisterny nebo jiným vhodným způsobem. V případě přítomnosti spodní vody nesmí její hladina při odčerpávání septiku být výše než 1 m nade dnem septiku (podrobněji viz. Postup osazení celoplastových septiků do terénu). U pískových filtrů od velikosti PF-E10 je třeba 1x ročně kontrola rozdělovací šachty. Při všech manipulacích je nutno dodržovat zvýšené požadavky na hygienu a používat pracovní ochranné pomůcky.

Dodávka čistírny typu SK+PF

Dodávka obsahuje celoplastový tříkomorový septik v objednaném provedení, vodotěsný plášť filtru, fólii na zakrytí nádrže filtru, drenážní potrubí a odvětrávací komínky, u pískového filtru PF-E 10, 12 a 15 i rozdělovací šachtu.

Dodávána není štěrkodrť a filtrační písek – toto je dodávkou stavební firmy nebo svépomocí. Rovněž není předmětem dodávky stavební osazení a montáž.