Čistírna odpadních vod pro malé zdroje znečištění od 2 do 20 EO (chalupy a chaty, rodinné domy, malé penziony). Hodí se zejména pro objekty s nepravidelným (např. sezónním) nátokem. Pracuje bez potřeby elektrické energie. Skládá se z tříkomorového válcového septiku a ze zemního filtru (v plastové čtverhranné vaně).

Čistírna odpadních vod pro menší zdroje znečištění od 20 do 50 EO (horské chaty, penziony). Hodí se i pro nepravidelně obývané objekty. Pracuje bez potřeby elektrické energie. Skládá se z tříkomorového panelového septiku obdéníkového půdorysu a ze zemního filtru (jednoho či dvou).

Plastová tříkomorová nádrž kruhového nebo obdélníkového půdorysu. Plastové septiky slouží k předčištění odpadních vod. Dle platné legislativy nesmí být septik instalován  samostatně - zpravidla je doplněn zemním pískovým filtrem nebo kořenovou ČOV.  Plastové septiky jsou konstruovány v souladu s ČSN EN 12566-3+A2.

Plastová nádrž obdélníkového půdorysu s náplní praného písku a štěrkodrtě. Pískový filtr slouží k dočištění odpadních vod. Zpravidla se osazuje za tříkomorový septik, případně i za aktivační ČOV.