Čerpací šachty ČŠK 0,3 - 20

Čerpací šachty ČŠK jsou vodotěsné nádrže válcového tvaru z polypropylenu nebo polyetylenu. Slouží k akumulaci a přečerpávání splaškových, dešťových nebo průmyslových vod do kanalizace. Součástí dodávky je montáž čerpací technologie.

 

Popis a funkce

Čerpací šachty řady ČŠK jsou válcové vodotěsné nádrže vyráběné ze svařovaného polypropylenu (PP) nebo polyetylenu (PE). Slouží k akumulaci splaškových, dešťových, komunálních nebo průmyslových odpadních vod (případně jiných kapalin) a k jejich přečerpávání.

sachty

Příklad šachty s vystrojením

 1. Čerpací šachta
 2. Betonová výplň dna
 3. Čerpadlo
 4. Spouštěcí zařízení
 5. Uzavírací armatura
 6. Zpětná klapka
 7. Výtlačné potrubí
 8. Přítokové potrubí
 9. Hladinové spínače

Hlavní výhody

 • neomezená životnost
 • jednoduchá montáž
 • zaručená vodotěsnost
 • odolnost proti agresivním kapalinám
 • snadná manipulace při přepravě a instalaci

Základní rozměry šachet ČŠK

Typové označení Průměr d [mm] Výška H [mm] Provedení pláště Hmotnost [kg]
ČŠK 0,3 600 1 000 OS, OB 30
ČŠK 0,6 600 2 000 OS, OB 60
ČŠK 1,2 800 2 400 OS, OB 80
ČŠK 2 1 000 2 500 OS, OB 110
ČŠK 3 1 000 2 800 OB 150
ČŠK 4 1 500 2 300 OS, OB 180
ČŠK 6 1 500 3 500 OB 250
ČŠK 8 2 000 2 500 OS, OB 310
ČŠK 10 2 000 3 200 OB 390
ČŠK 15 2 500 3 000 OB 450
ČŠK 20 2 500 4 000 OB 560

Novinka

Čerpací šachta ČŠ-K 1RD  určená pro běžný RD
od 26.500,- Kč vč. DPH.

Rozměry v mm: průměr d= 1 000, výška H= 2 000.  Šachta je vystrojená čerpadlem HCP (výtl. výška 12 m).

Instalace

 • Šachta se osazuje na vodorovnou betonovou základovou desku.
 • Následuje orientace šachty podle navazujících potrubních rozvodů a napojení potrubí na nátrubky šachty.
 • V provedení k obsypání se šachta postupně obsypává prositou zeminou z výkopu s průběžným hutněním (podrobněji viz Postup osazení šachet ČŠK do terénu – provedení k obsypání).
 • V provedení k obetonování probíhá betonáž dle Postupu osazení šachet ČŠK do terénu – provedení k obetonování.
 • Zakrytí šachty se řeší stavební dodávkou dle projektu.

Vystrojení

 • Šachty jsou vystrojeny dle požadavků zákazníka ponornými kalovými čerpadly, která odpovídají technickému zadání.
 • Součástí dodávky je i elektrický rozváděč, který se obvykle osazuje na stěnu budovy v blízkosti šachty.
 • Další vystrojení dle požadavků zákazníka.

Obsluha a údržba

 • Odstraňování mechanických nečistot z vnitřního prostoru šachty, čerpadla a plovákových spínačů.
 • Pravidelná kontrola elektroinstalace.
 • Pravidelná kontrola nastavení polohy a správné funkce plovákových spínačů.
 • Podrobnější informace v Návodu k používání, dodávanému s výrobkem.

Záruka

 • Záruční doba plastové nádrže šachty je 36 měsíců.
 • Záruční doba na vystrojení je dle podmínek subdodavatelů, nejméně 24 měsíců.

Příklad objednávky

 • Čerpací šachta ČŠK 4, provedení k obetonování.
 • Nátokové potrubí – výška dolní hrany ode dna šachty 1100 mm, průměr nátokového potrubí DN 200.
 • Výtlačné potrubí - výška dolní hrany ode dna šachty 1700 mm, průměr výtlačného potrubí DN 80.
 • Vystrojení kalovým čerpadlem (typ, označení, doplňky).
 • Elektrorozváděč (provedení, umístění).
 • Požadujeme zajistit dopravu do (místo).
 • Termín dodávky, způsob platby, kontakt.

Čerpací šachty ČŠK jsou schválené SZÚ Brno, mají Certifikát č. B.30 – 00600 - 04 a Stavebně technické osvědčení č. 30-4279-37-04 dle §10 zákona č. 22/1997 Sb. a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.