Čerpací šachty ČŠK jsou vodotěsné nádrže válcového tvaru z polypropylenu nebo polyetylenu. Slouží k akumulaci a přečerpávání splaškových, dešťových nebo průmyslových vod do kanalizace. Součástí dodávky je montáž čerpací technologie.

 

Plastové vodoměrné šachty VŠK jsou vodotěsné nádrže válcového tvaru z polypropylenu nebo polyetylenu. Jsou vybaveny prostupy pro připojení vodoměrné přípojky na vodovodní řad. Slouží k osazení vodoměrů pro měření průtoků vody.

Vodoměrná šachta VŠ-K 10 k RD od 6.900,- Kč bez DPH.

Plastové vodoměrné šachty VŠC jsou vodotěsné nádrže kvádrového tvaru z polypropylenu nebo polyetylenu. Jsou vybaveny prostupy pro připojení vodoměrné přípojky na vodovodní řad. Slouží k osazení vodoměrů pro měření průtoků vody.

Vodoměrná šachta VŠ-C 10 k RD od 7.590,- Kč vč. DPH.