Odlučovače lehkých kapalin jsou určeny k čištění srážkových a technologických vod z komunikací, parkovišť, objektů pro skladování a manipulaci s ropnými látkami. Slouží k zachycení neemulgovaných lehkých kapalin o měrné hmotnosti 600 - 950 kg/m3 s koncentrací na výstupu ≤ 3 mg/lC10-C40 (dříve N.E.L.) do 5 mg/l. Jsou to vodotěsné plastové nádrže, které se skládají ze dvou částí: odkalovací, koalescenční . Mají Certifikát CE.

Odlučovače lehkých kapalin jsou určeny k čištění srážkových a technologických vod z komunikací, parkovišť, objektů pro skladování a manipulaci s ropnými látkami. Slouží k zachycení neemulgovaných lehkých kapalin o měrné hmotnosti 600 - 950 kg/m3 s koncentrací na výstupu ≤ 0,1 - 2,5 mg/lC10-C40 (dříve N.E.L.) do 0,2 - 3 mg/l. Jsou to vodotěsné plastové nádrže, které se skládají ze tří částí: odkalovací, koalescenční a sorpční. Mají Certifikát CE.

Slouží k zachycení neemulgovaných lehkých kapalin o měrné hmotnosti 600 - 950 kg/m3. KONTIFLUX je určen převážně pro čištění průmyslových vod. Princip odlučovače KONTIFLUX zaručí oddělení lehkých kapalin od vody na čistě fyzikálním principu bez pohyblivých částí. Odloučené lehké kapaliny odtékají samovolně z odlučovače do zásobní nádrže bez nutnosti jejich vybírání či sbírání. Je vhodný k osazení všude tam kde je stálý, třeba přerušovaný, ale ne kolísavý průtok. Není vhodný pro čištění srážkových vod.

Odlučovače jsou konstruovány v souladu s ČSN EN 858 - 1(2).

CERTIFIKÁT CE

Odlučovače ropných látek EKONOIL mají Certifikát CE - vydal Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC), Zlín - autorizovaná osoba 224. Certifikát ke stažení zde.