Lapače tuku obecně

Osazují se tam, kde je odpadní voda znečištěna vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků. Zařazují se jako čistící zařízení před malé čistírny odpadních vod nebo samostatně před zaústěním odpadních vod do kanalizace.

Oblasti použití

Všude tam, kde je odpadní voda znečištěna vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků. Zařazují se jakočistící zařízení před malé čistírny odpadních vod nebo samostatně před zaústěním odpadních vod do kanalizace.

lapaky-tuku-lt-rez
 1. Nádrž lapáku tuku
 2. Základová deska z prostého betonu
 3. Obetonování nádrže
 4. Zakrytí šachty podle individuálních požadavků na únosnost, Musí umožnit přístup k odkalovací a odlučovací části z důvodů čištění.
 5. Poklop

Funkce

Na lapák tuku může být přivedena pouze voda znečištěná rostlinnými nebo živočišnými tuky, která není zředěna splaškovými nebo dešťovými vodami. Tato voda nesmí být v žádném případě znečištěna minerálními oleji. Odpadní voda je přivedena do části odkalovací nádrže, kde se výrazně zpomalí její rychlost, voda se uklidní a dojde k usazení částic těžších než je voda. V odlučovací části se oddělí tukové částice, které jsou lehčí než voda. Tyto částice se shromažďují na hladině, kde vytvářejí plovoucí vrstvu. Vyčištěná voda odtéká pod nornou stěnou do odtokového potrubí. Lapáky tuku řady LT jsou určeny k instalaci do terénu, k obezdění nebo obetonování. Lapáky řady LTV jsou samonosné a jsou určeny jako volně stojící nádrže k instalaci do budovy.

Stanovení velikosti lapače

Výkon a účinnost lapače závisí na mnoha faktorech:

 • množství protékající odpadní vody za čas (l/s)
 • teplotě vody
 • druhu znečištění
 • koncentraci znečištění
 • použitém čistícím prostředku
 • vybavení provozovny (myčka, drtič odpadu)

 

Velikost lapáku udává průtok v l/s, který je lapák schopen zpracovat. Není-li známo množství protékající vody, je možno použít pro základní orientaci následujících tabulek. Výrobce doporučuje pro teploty nad 50°C a pro mimořádně znečištěnou odpadní vodu použít odlučovač nejbližší vyšší velikosti. Přesný výpočet jmenovité velikosti je uveden v ČSN EN 1825-2 čl. 6.

Orientační určení velikosti lapače

Vodovodní ventil Množství vody [l/s]
1/2" 0.5
3/4" 1.0
1" 1.7

 

Počet porcí [den] Velikost lapače
do 100 1
100 až 200 2
200 až 400 4
400 až 700 7
700 až 1000 10

Záruka

 • Na výrobek je stanovena záruka 24 měsíců.
 • Na nádrž je stanovena záruka 20 let.
 • Na lapáky tuků řady LT a LTV vydala autorizovaná zkušebna AO 224 – Institut pro testování a certifikaci Zlín a.s. Certifikát č.16 0276 T / ITC dle směrnice 89/106/EHS