Osazují se tam, kde je odpadní voda znečištěna vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků. Zařazují se jako čistící zařízení před malé čistírny odpadních vod nebo samostatně před zaústěním odpadních vod do kanalizace.

Lapáky tuku LT jsou určeny pro osazení do terénu. Lapáky LTV jsou samonosné a určené k instalaci do interiéru.

Lapáky tuků jsou konstruovány v souladu s ČN EN 1825 - 1(2).

CERTIFIKÁT CE

Lapáky tuku řady LT a LTV mají Certifikát CE č. 16 0276 T/ITC - vydal Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC), Zlín - autorizovaná osoba 224. Certifikát ke stažení zde.