Spádové a scezovací síto

Spádové a scezovací síto je zařízení sloužící k oddělování pevných látek z odpadní vody. Znečištěná voda přitéká do zadní části síta, kde dojde k uklidnění proudění. Dále přetéká přes přelivnou hranu na vlastní síto, které má tři úhly sklonu. Odcezená voda protéká štěrbinami do dolní odtokové nádrže a odtud do odpadního potrubí. Pevné částice sklouzávají po ploše síta k přepadové hraně a z ní do sběrného kontejneru.

Popis funkce

Spádové a scezovací síto je zařízení sloužící k oddělování pevných látek z odpadní vody. Znečištěná voda přitéká do zadní části síta, kde dojde k uklidnění proudění. Dále přetéká přes přelivnou hranu na vlastní síto, které má tři úhly sklonu. Odcezená voda protéká štěrbinami do dolní odtokové nádrže a odtud do odpadního potrubí. Pevné částice sklouzávají po ploše síta k přepadové hraně a z ní do sběrného kontejneru.

Provedení

 • Spádové scezovací síto je dodáváno v pěti základních šířkových variantách:
  • 350 mm
  • 700 mm
  • 1050 mm
  • 1400 mm
  • 1750 mm
 • Rám síta je vyroben z integrálního polypropylenu usazeného na nosné konstrukci. Vlastní síto je vyrobeno z antikorozní oceli.
 • Základní šířky štěrbin jsou 0,16 mm, 0,25 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,4 mm

Na přání zákazníka

Vyrobíme síto:

 • s nastavitelným sklonem
 • s vtokem a odtokem umístěným podle přání zákazníka
 • s náhradou vlastního síta děrovaným plechem, resp. tahokovem
 • s šíří štěrbiny podle přání zákazníka (nutno předem konzultovat)
 • dodáme kontejner na shrabky
 • vyprojektujeme kompletně celé řešení problému oddělování pevných látek z odpadních vod

Oblast použití

 • průmyslové odpadní vody
 • odpadní vody splaškové
 • odpadní vody z potravinářského průmyslu
 • konzervárny
 • jatka
 • masná výroba
 • pivovary
 • textilní průmysl
 • chemický průmysl
 • sklárny
 • papírenský průmysl

Základní technické údaje

sch sitoztu

Označení síta A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] Provozní hm.[kg] Prázdná hm.[kg]
SSS-350 350 480 580 110 300 250 110
SSS-700 700 600 930 160 300 550 160
SSS-1050 1050 950 1280 160 300 800 230
SSS-1400 1400 1300 1630 200 300 1000 280
SSS-1700 1750 1650 1980 200 300 1350 335

Stanovení velikosti síta

Hlavní faktory pro stanovení velikosti síta

 • množství protékajících odpadních vod
 • šířka štěrbiny
 • množství a druh nečistot v odpadní vodě

Stanovení velikosti síta z grafu

V grafu je znázorněna závislost protékajícího množství na šířce síta a velikosti štěrbiny pro mírně znečištěnou vodu. Tento graf slouží k orientačnímu stanovení šířkové varianty síta, kterou doporučujeme upřesnit konzultací s našimi techniky.

sito graf