Spádové a scezovací síto je zařízení sloužící k oddělování pevných látek z odpadní vody. Znečištěná voda přitéká do zadní části síta, kde dojde k uklidnění proudění. Dále přetéká přes přelivnou hranu na vlastní síto, které má tři úhly sklonu. Odcezená voda protéká štěrbinami do dolní odtokové nádrže a odtud do odpadního potrubí. Pevné částice sklouzávají po ploše síta k přepadové hraně a z ní do sběrného kontejneru.