Čistírna (čistička) odpadních vod ČOV D50 - D150

Čistírny odpadních vod řady D50 – D150 slouží k čištění splaškových odpadních vod ze zdrojů znečištění od 50 do 150 ekvivalentních obyvatel (bytové domy, skupiny RD, firmy, malé obce, ...). Jsou to moderní aktivační čistírny s jemnobublinnou aerací a přerušovanou činností instalované ve čtverhranné nádrži z polypropylenových panelů. Součástí dodávky čistírny odpadních vod je dmychadlo, čerpadlo a elektrický rozváděč.

Čistírny odpadních vod řady D jsou konstruovány v souladu s ČN EN 12566 - 3.

Proč si pořídit naší ČOV

 • vysoká kvalita
 • záruka 20 let
 • skvělý poměr cena / výkon
 • garantovaný odborný servis
 • zkušenost, odbornost, erudice českého výrobce

Popis a funkce

1. Nádrž čistírny
2. Obetonování nádrže
3. Česlicová stěna – separace
4. Čerpadlo odtoku

5. Nouzový přepad odtoku
6. Dmychadlo
7. Provzdušňovací elementy
8. Řídící jednotka

Čistírny odpadních vod řady D slouží k čištění splaškových vod z malých izolovaných zdrojů znečištění, např. zástavby rodinných domků, penzionů, hotelů, campů. Čistírny řady D lze použít i pro biologicky odbouratelné průmyslové odpadní vody. Vyznačují se velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.

Jedná se o nízko zatížené aktivační čistírny s jemnobublinovou aerací, cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. Plášť čistírny a technologické vestavby jsou vyrobeny z nekorodujícího materiálu integrálního svařovaného polypropylenu.

Provedení

D50 - pro 40–60 ekvivalentních obyvatel
D75 - pro 60–90 ekvivalentních obyvatel
D100 - pro 90–120 ekvivalentních obyvatel
D150 - pro 120–180 ekvivalentních obyvatel

 

Kvalita vody na odtoku

Jakost vyčištěné vody v mg/l Maximální hodnoty(dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění n.v. č. 61/2003, Sb.)
Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota
- - - "r" "p" "m"
BSK5 10 25 40 - 80
CHSK(Cr) 40 100 150 - 220
NL 15 30 50 - 80
N-NH4+ 3 5-8 - - -
Pcelk 3 5-7 - - -

Technologické parametry

čistírna D50 D75 D100 D150
Přivedené denní množství znečištěné vody (m3/den) 7,5 11,25 15 22,5
Přivedené denní znečištění (kgBSK5/den) 3 4,5 6 9
Užitečný objem nádrže ČOV (m3) 15 24 30 43

Hlavní rozměry

Typ L [mm] B [mm] H [mm] H1 [mm] H2 [mm] d [mm] Hmotnost [kg]
D50 2660 2500 3080 2500 2500 200 1060
D75 4160 2500 3080 2500 2500 200 1350
D100 5160 2500 3080 2500 2500 200 1720
D150 6160 3000 3080 2500 2500 200 1920
cov-d50-d150-rozmery
 • Čistírna řady D lze použít i pro biologicky odbouratelné průmyslové odpadní vody.
 • Při vyšších nárocích na kvalitu vyčištěné vody BSK5 < 10 mg/l lze za čistírnu doplnit mikrosíto.
 • Při požadavku snížení koncentrace fosforu Pcelk lze čistírnu doplnit srážením solemi Fe3+
 • Čistírna má díky přerušovanému provozu dmychadla minimalizované nároky na energii.

Instalace a připojení

Technologie čistírny je osazena v samostatném plastovém kontejneru nebo v betonové nádrži, které jsou osazeny do terénu. Dmychadlo (zdroj stlačeného vzduchu) je umístěno mimo čistírnu v budově nebo v betonové suché jímce, zděném nebo plastovém sloupku. Řídící systém čistírny se osazuje mimo čistírnu do sloupku nebo do budovy.

Další dokumentace dodávaná s čistírnou

 • Technicko dodací podmínky (TDP) – postihují celou problematiku od navrhování, projektování, až po uzavření kupní smlouvy.
 • Stavební připravenost – obsahuje výkresy a popis prací, které je nutno udělat před osazením čistírny.
 • Postup osazení čistíren – popisuje postup osazení čístíren pro různé druhy základových podmínek.
 • Provozní řád (PŘ) – popisuje činnosti spojené s provozováním čistíren.

Záruka

Na nádrž ČOV poskytujeme záruku 20 let. Na technologii je stanovena záruka 24 měsíců od uvedení do provozu.

 Na přání zákazníka:

 • uspořádáme směr vtoku a odtoku
 • čistírnu doplníme jímkou na přebytečný kal
 • čistírnu vybavíme zvukovou signalizacíporuchy
 • zajistíme dovoz a montáž čistírny na klíč
 • zajistíme pozáruční servis
 • provedeme vestavbu technologie do betonové nádrže

Osvědčení

Na čistírny odpadních vod řady D vydala autorizovaná zkušebna AO 224 - Institut pro testování a certifikaci Zlín Certifikát č. 12 0668 T/ ITC/ a dle směrnice rady 89/106/EHS.