zaústění do vodoteče

Domovní čistírna odpadních vod řady D5 – D35 slouží k čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění do 35 ekvivalentních obyvatel (rodinné domy, firmy, obytné domy, rekreační objekty...). Je to moderní aktivační čistička odpadních vod s jemnobublinnou aerací a přerušovanou činností, plášť tvoří válcová nádrž z polypropylenu. Součástí dodávky čistírny odpadních vod je plastové víko, dmychadlo, čerpadlo a elektrický rozváděč.

zaústění "do vsaku"

Domovní čistírny odpadních vod řady D-VS slouží k čištění splaškových vod z malých individuálních zdrojů znečištění, zejména tam, kde vyčištěná voda má být zasakována do vod podzemních. Vyznačují se nadstandardní účinností, velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.

Proč si pořídit naší ČOV D5-B

  • vysoká kvalita
  • záruka 10 let
  • odolnost proti tlaku spodní vody
  • skvělý poměr cena / výkon
  • garantovaný odborný servis
  • zkušenost, odbornost, erudice českého výrobce

 

Čistírny odpadních vod řady D50 – D150 slouží k čištění splaškových odpadních vod ze zdrojů znečištění od 50 do 150 ekvivalentních obyvatel (bytové domy, skupiny RD, firmy, malé obce, ...). Jsou to moderní aktivační čistírny s jemnobublinnou aerací a přerušovanou činností instalované ve čtverhranné nádrži z polypropylenových panelů. Součástí dodávky čistírny odpadních vod je dmychadlo, čerpadlo a elektrický rozváděč.

Čistírny odpadních vod řady D jsou konstruovány v souladu s ČN EN 12566 - 3.

CERTIFIKÁTY

 Certifikát ČOV - zaústění do vodoteče

Čistírny odpadních vod řady D5-35 jsou certifikované Institutem pro testování a certifikaci, a.s. (ITC), Zlín - autorizovaná osoba 224. Certifikát pro ČOV se zaústěním vyčištěné odpadní vody do vodoteče, splňující Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ke stžení zde.

certifikát čov -  dle Nařízení vlády č. 416, zaústění do vsaku

Čistírny odpadních vod řady D5-50 ve variantě VS (pro zasakování) splňují základní požadavky harmonizované normy EN12566-3 :2005 + A: 2009 dle přílohy ZA tabulky ZA.3, Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. tab. 1c) ve znění pozdějších předpisů, třída III. a Nařízení vlády č. 57 / 2016 Sb. Certifikát ke stažení zde.

Certifikace vzorkování (Certifikovaný servis)

Certifikát zde.