Projektové služby a poradenství

EKONA spol. s r. o. poskytuje projekční služby a technické poradenství ve všech oborech své působnosti.

Projekční činnosti

1) Pro výběr a navržení čistírny odpadních vod (ČOV):

 • posouzení vhodného typu ČOV podle potřeb zákazníka v souladu s Vodním a Stavebním zákonem a v souladu s další platnou legislativou
 • vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
 • projednání Žádosti o vypouštění přečištěných odpadních vod  na příslušných úřadech státní správy a samosprávy
 • zajištění podkladů k ČOV pro kolaudaci

 

2) Pro stavbu ČOV:

 • technická podpora při stavebním zabudování ČOV
 • výkresové podklady pro stavební připravenost a postup osazení do terénu
 • zpracování návrhu Provozního řádu ČOV

 

3) Pro provoz ČOV:

 • řešení příčin poruch a jejich odstraňování, návrhy změn, které vedou k odstranění závad
 • vylepšování technologických postupů a procesů, návrhy modernizace ČOV

Poradenství:

 • odborné posouzení a technická pomoc při výběru vhodné čistírny odpadních vod, čerpací techniky, odlučování a odstraňování lehkých kapalin atd.
 • poradenství při provozování čistíren odpadních vod, posuzování vhodnosti používání agresivních čistících a pracích prostředků
 • návrhy komplexních řešení čištění odpadních vod pro menší obce
 • konzultace v oblasti legislativy a vnějších vztahů ke schvalovacím orgánům státní správy
 • návrhy konstrukcí nádrží pro speciální účely (agresivní kapaliny, nestandardní instalace apod.)
 • doporučení odborných projektových služeb v místě poptávky

 

Předností naší firmy je:

 • pružnost v reakci na potřeby zákazníků
 • hluboké znalosti a dlouhodobé zkušenosti v návrzích a realizacích ČOV
 • znalost vlastností širokého spektra strojírenských a stavebních materiálů
 • vlídný a operativní přístup k řešení technických problémů zákazníků

 

Kancelář vedoucího projekce najdete v sídle společnosti v Liberci.