Provozování a servis ČOV

EKONA spol. s r. o. poskytuje komplexní servisní služby a poradenství pro čistírny odpadních vod.

Servisní činnosti:

1. Montáže, opravy, repase:

 • montáže a elektromontáže dodávaných výrobků a zařízení
 • montáže technologií (ČOV, čerpacích šachet, apod.) do stávajících nádrží z plastu i z betonu
 • komplexní záruční i pozáruční servis výrobků a zařízení, která firma EKONA vyrábí a dodává
 • po dohodě kontrolní servis technologie, kontrola funkčnosti čistíren odpadních vod a dalších zařízení, dodaných jiným výrobcem
 • po dohodě repase, výměna technologie případně dílčí opravy na zařízeních, dodaných jiným výrobcem

 

2. Provozní:

 • odběry vzorků z čistíren odpadních vod vlastní akreditovanou osobou (prolink na „certifikát"..)
 • zajištění rozborů vzorků odpadních vod v akreditovaní laboratoři

 

3. Inženýrská:

 • vedení zkušebního provozu u čistíren odpadních vod
 • odborný (technický) dozor při provádění stavby vodohospodářského zařízení
 • provádění technických revizí vodohospodářských zařízení způsobilou osobou
 • provádění revizí vodních děl na ohlášení dle §15 vodního zákona (prolink na „certifikát"..)

 

Hlavní místem servisu je sídlo společnosti v Liberci, dále ve výrobním závodě v Desné v Jiz.horách.

Servisní místa pro regiony: viz odkaz Distributoři na horní liště.