Žumpy - CZ a CZP

Žumpy jsou nádrže pro zachycení a akumulaci odpadní vody z objektů, jako jsou například chalupy, chaty a v menší míře rodinné domky. Velikost a použití žump je závislé na množství přiváděné odpadní vody a navržené periodicitě vyvážení žumpy.

zumpa-cz-tvar

Popis

Žumpy jsou celoplastové kruhové nebo čtverhranné nádrže, opatřené jedním nebo více vtoky a vstupním otvorem sloužícím ke kontrole výšky hladiny a zároveň k vyčerpání obsahu žumpy. Rozměr a umístění vtoků lze provést dle přání zákazníka.

Objednání

Celoplastové žumpy se vyrábějí ve třech základních provedeních:

  • Provedení k obetonování – všechny vyráběné typy - CZ 2,8–13,2 a CZP 9,4 – 44,2.

  • Provedení k obsypání stabilizovanou zeminou - CZ2,8–8,2 (v případě, že žumpa je nejméně 5 m od základů budovy a v její blízkosti není pojezdová komunikace).

V objednávce je nutno uvést označení žumpy (např. CZ 6,4), provedení (např. k obetonování) a případně doplnit požadovanou dimenzi a počet vtoků. V případě přítomnosti spodní vody doplnit údaje o předpokládané hloubce hladiny spodní vody od terénu.

Osazení

  • Jednotlivá provedení se liší způsobem osazení, který je nutno dodržet.
  • Kupující dostane spolu s kupní smlouvou stavební podklady pro osazení, podle jím objednaného provedení.
  • Žumpa musí být odvětrána přívodní kanalizací nebo nad úroveň okolních budov samostatným potrubím.

Obsluha

Obsluha žumpy spočívá v pravidelné kontrole výšky hladiny a ve vyvážení naplněné žumpy. Veškerá manipulace musí být prováděna se zvýšeným ohledem na hygienu a s užíváním ochranných pomůcek.

Technologické parametry

Vybavení nemovitosti (zařízení připojená na žumpu) Specifická spotřeba vody
( m3/os/den)
Nesplachované záchody 0,002
Pouze WC 0,025
Pouze výtok vody (vodovodní kohoutek) 0,040
Výtok vody a společný WC 0,065
Výtok vody (bez koupelny) WC v bytě 0,080
Výtok vody, WC, koupelna na tuhá paliva 0,110
Výtok vody, WC, koupelna (ohřev –plyn, elektřina) 0,125
Výtok vody, WC, koupelna (centrální příprava teplé vody) 0,150

Výpočet velikosti žumpy:

V = n . q . t [m³]

  • n - počet obyvatel
  • q - specifická spotřeba vody (mna osobu a den)-viz tabulka
  • t - interval vybírání žumpy (den)

Technické údaje žumpy - CZ

zumpa-cz-rozmery
Označení CZ 2,8 CZ 4 CZ 6,4 CZ 8,2 CZ 10,7 CZ 13,2
Objem [m³] 3,5 4,7 7,5 9,7 12,2 14,6
Užitečný objem [m³] 2,8 4 6,4 8,2 10,7 13,2
D [mm] 1760 1760 2210 2520 2520 2520
Dc [mm] 1850 1850 2300 2650 2650 2650
H [mm] 1510 2010 2010 2010 2510 3010
Hc [mm] 1795 2295 2295 2295 2795 3295
H1 [mm] 1200 1700 1700 1700 2200 2700
d [mm] 1) 160 160 160 160 160 160
Hmotnost [kg] 120 140 190 260 300 330
Provedení OB,OS OB,OS OB,OS OB OB OB

1) Možno upravit dle přání zákazníka:

  • OS - provedení k obsypán
  • OB - provedení k obetonování

Technické údaje žumpy - CZP

zumpa2

Označení CZP 9,4 CZP 15,6 CZP 18,8 CZP 24,8 CZP 34,8 CZP 44,2
Objem [m³] 11,0 18,4 22,0 27,6 38,6 49,0
Užitečný objem 9,4 15,6 18,8 24,8 34,8 44,2

Užitečný objem provedení pro spodní vodu.[m³]

(7,8) (13,1) (15,7) (22,3) (31,2) (39,6)
L [mm] 3160 5160 6160 5160 7160 7160
B [mm] 1) 2000 2000 2000 2000 2000 2500
H [mm] 2100 2100 2100 3100 3100 3100
Hc [mm] 2400 2400 2400 3400 3400 3400
H1 [mm]2) 1800 1800 1800 2800 2800 2800
d [mm³] 160 160 160 160 160 160
Hmotnost [kg] 630 930 1070 1220 1600 1780
Provedení OB OB OB OB OB OB

 

1)Šířka nádrže
2)Možno upravit dle přání zákazníka.