Obecné informace o plastových nádržích

Plastové nádrže slouží k zachycování a skladování kapalin, případně jako součásti technologických celků. Nádrže v základním provedení jsou určeny pro vodu (pitnou, dešťovou, splaškovou), jejíž teplota se pohybuje v rozsahu 5 – 30 °C. Nádrže na jiné druhy kapalin, např. chemické sloučeniny, je nutno konzultovat s výrobcem. Plastové nádrže jsou vyráběny jako čtverhranné nebo válcové s variabilními rozměry.

Nádrže se vyrábějí:

 • k osazení do terénu - pro obsypání, obetonování, pro spodní vodu
 • samonosné k osazení nad úroveň terénu

Nádrže mohou být opatřeny zastropením, víky, přepážkami a odtokovým potrubím dle objednávky. Vyrábíme i nádrže dvouplášťové.

Obecné informace

Plastové nádrže slouží kzachycování a skladování kapalin, případně jako součásti technologických celků. Nádrže v základním provedení jsou určeny pro vodu (pitnou, dešťovou, splaškovou), jejíž teplota se pohybuje v rozsahu 5 – 30oC. Jiné druhy kapalin a teplot je nutno konzultovat s výrobcem.

Nejčastější druhy kapalin

 • Pitná voda
 • Dešťová voda
 • Splašková voda
 • Průmyslová odpadní voda
 • Chemické sloučeniny

Oblasti použití

 • Akumulace dešťové vody
 • Akumulace pitné vody
 • Nádrže chladicích okruhů
 • Pro osazení potravinářské technologie
 • Pro osazení technologie čistíren odpadních vod
 • Zachycování odpadních vod splaškových nebo průmyslových
 • Zásobníky chemikálií

Typy nádrží

 • Kruhové ENK
 • Čtverhranné ENC
 • Panelové ENP

Zakrytí nárží

 • Otevřené
 • Uzavřené (se vstupním otvorem 600x600 mm)

Samonosné nádrže jsou v základním provedení vždy uzavřené.

Provedení nádrží

 • K obsypání (OS)
  • Pouze ENK 0,7 – 6. Nádrže jsou určeny k osazení do terénu a k obsypání vykopanou zeminou (v případě, že nádrž je nejméně 5 m od základů budovy a v její blízkosti není pojezdová komunikace)
 • K obetonování (OB)
  • Všechny typy a velikosti nádrží. Nádrže jsou určeny k osazení do terénu a k obetonování (obezdění), případně je možno obetonovat (obezdít) volně stojící nádrž
 • Samonosné (SN)
  • Volně stojící nádrže - vyztužené

Základním materiálem je polypropylen.

Jiný materiál (PVC, PE, ocel) je nutno konzultovat s výrobcem.

Na přání zákazníka

Vyrobíme nádrž:

 • podle požadovaných rozměrů (nutná předchozí konzultace)
 • doplněnou trubními přívody a vývody, snímači hladin, armaturami
 • v dvouplášťovém provedení (nutná předchozí konzultace)

Objednávání

V případě typové nádrže je nutno uvést:

Základní údaje

 • Druh kapaliny
 • Teplota kapaliny
 • Typ nádrže
 • Objem nádrže
 • Zakrytí nádrže
 • Provedení nádrže

Doplňkové údaje

 • Materiál nádrže (jiný než PP)
 • Dimenze a polohy požadovaných potrubí (nutno doplnit nákresem)

Příklad specifikace objednávky

Standard:

Nádrž ENK 3,6

 • Bez zakrytí
 • Pro dešťovou vodu
 • Provedení k obsypání
 • Otvor pro přítokové potrubí ø 110 mm

V případě atypické nádrže je nutno uvést:

 • Rozměry nádrže (vhodné doplnit nákresem)
 • Teplotu kapaliny
 • Dimenze a polohy požadovaných doplňků (vhodné doplnit nákresem)
 • Materiál nádrže
 • Zakrytí nádrže
 • Provedení nádrže

Dokumentace

 • dodávaná se smlouvou

- Stavební podklady pro osazení podle objednaného provedení

 • dodávaná s nádrží
 • Protokol o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN 75 0905
 • Prohlášení o shodě, STO, Certifikát
 • na vyžádání
 • Atest na pitnou vodu