Plastové nádrže slouží k zachycování a skladování kapalin, případně jako součásti technologických celků. Nádrže v základním provedení jsou určeny pro vodu (pitnou, dešťovou, splaškovou), jejíž teplota se pohybuje v rozsahu 5 – 30 °C. Nádrže na jiné druhy kapalin, např. chemické sloučeniny, je nutno konzultovat s výrobcem. Plastové nádrže jsou vyráběny jako čtverhranné nebo válcové s variabilními rozměry.

Plastové nádrže čtverhranné se vyrábějí v provedení k obetonování nebo samonosné. 

Plastové nádrže válcové se vyrábějí v provedení k obsypání, obetonování, pro spodní vodu nebo samonosné.

Plastové nádrže čtverhranné ze stěnových prvků se vyrábějí v provedení k obetonování, pro spodní vodu nebo samonosné.

Žumpy jsou nádrže pro zachycení a akumulaci odpadní vody z objektů, jako jsou například chalupy, chaty a v menší míře rodinné domky. Velikost a použití žump je závislé na množství přiváděné odpadní vody a navržené periodicitě vyvážení žumpy.