ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Kompostovací toaleta EKOSTER – T2 a T4 je moderní zařízení na jímání lidských exkrementů, které je zároveň umožňuje kompostovat, ať už samostatně nebo současně s kuchyňským odpadem. Odpadá potřeba splachování vodou, přičemž novodobá konstrukce kontejneru toalety z polypropylenu zajišťuje maximální těsnost a dlouhodobou životnost bez vlivu na komfort bydlení. Tím je umožněna instalace a kultura používání podobná dnes již klasickým WC, tedy přímo v obytných prostorách.

PRINCIP

Zařízení vychází z dnes již 70 let starého švédského patentu. Exkrementy (případně kuchyňský odpad) dopadají na šikmou plochu podzemního kontejneru, kde dochází k oddělení tekutých podílů. Ty se odpaří díky protiproudnímu odvětrávání (s případnou pomocí malého ventilátoru) nad budovu. U pevného podílu dochází ke kontinuálnímu kompostování a k výrazné redukci objemu. Vzniklý kompost lze vybírat otvorem v přední části kontejneru.

Oblast použití

 • v jedno až dvoupodlažní zástavbě
 • kde je kladen důraz na ekologizaci provozu
 • kde jde o zásadní omezení spotřeby vody
 • kde jsou problémy s likvidací splaškových vod

PŘÍKLADY POUŽITÍ

 • chaty, chalupy, zemědělské usedlosti
 • horské chaty, samostatně stojící objekty, rodinné domky
 • kempy, autokempy, tábořiště
 • ekosídliště, demonstrační objekty ekologického charakteru
 • staveniště, sklady, hlídací objekty

technická data

Kontejner je vyroben z polypropylenových desek. V dělících rovinách a v otvorech je těsněn přírubovým spojem. Nasávání vzduchu je opatřeno speciální mřížkou.

Vyrábí se ve dvou velikostech: T2 a T4.

 • T2 lze použít při celoročním provozu pro 2 osoby nebo při přerušovaném provozu pro 4-5 osob.
 • T4 lze použít při celoročním provozu pro 4 osoby nebo při přerušovaném provozu pro 6-8 osob.

ekoster-nakres

Rozměry

rozměry
v mm
délka
kontejneru
šířka
kontejneru
výška
kontejneru
výška
shozné šachty
průměr
shozné šachty
výška
odvětrání
průměr
odvětrání
T2 1190 750 940 dle přání 300 dle přání 100
T4 1730 1080 1180 dle přání 300 dle přání 100

SCHÉMA ŘEŠENÍ V OBJEKTU

ekoster-prospekt-obr1

INSTALACE A PŘIPOJENÍ

 • Kontejner se osazuje v oddělených prostorách
 • Ke kontejneru je třeba zabezpečit přístup z čela (vybírací a revizní otvor)
 • Nutno počítat s možností dokompostování objemu 20 – 40 l/os/rok
 • Doporučujeme s výrobcem projednat podmínky instalace pro danou lokalitu

VÝHODY KOMPOSTOVACÍ TOALETY EKOSTER

 • Eko-technologie
 • Bez zápachu, hygienický standard
 • Významná úspora vody
 • Minimalizace odpadu
 • Podpora Státního zdravotního ústavu v Praze
 • Certifikát B-30-00600-04 (vydal SZÚ Brno)