Každý z nás denně vyprodukuje přibližně 100-150 litrů splaškové vody. Je to především voda z WC, mytí a koupání, praní, úklidu domácnosti, umývání nádobí a vaření. Pokud žijeme v objektu, který je napojen na obecní kanalizaci, postará se o vyčištění této vody obecní čistírna odpadních vod. Zaplatíme obci stočné a věc je vyřešena. Ovšem v místech, kde není vybudována kanalizace, vyvstává tradiční problém: Kam s ní? Zde se o likvidaci odpadních vod musí postarat sami majitelé objektů, ať již určených k trvalému nebo rekreačnímu bydlení.

Předpisy a postup při schvalování domovních ČOV

1) VYPOUŠTĚNÍ DO VOD POVRCHOVÝCH (do vodoteče) 
      - vypouštění do potoků, řek, rybníků

Povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod se vydává na 10 let (potom je nutné žádat o prodloužení). Součástí povolení jsou parametry pro vypouštěné vody. Ty stanovuje NV 401/2015 Sb. a jsou nepřekročitelné.