Betonová čistírna odpadních vod ČOV D5-B - D16-B

Proč si pořídit naší ČOV D5-B

 • vysoká kvalita
 • záruka 10 let
 • odolnost proti tlaku spodní vody
 • skvělý poměr cena / výkon
 • garantovaný odborný servis
 • zkušenost, odbornost, erudice českého výrobce

 

Betonové čistírny odpadních vod řady Dx B jsou určeny především do složitých základových poměrů, zvláště tam, kde hrozí působení tlakové spodní vody. Technologie ČOV je instalována v prefabrikované betonové nádrži, která je vodotěsná. Konstrukce nádrže umožňuje nekomplikované stavební osazení. 

Popis funkce

Jedná se o aktivační čistírnu s cyklickým provozem, gravitačním  nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. Čistírnu tvoří válcová nádrž vyrobená z betonu s vodotěsnou úpravou, která může být umístěna pod i nad úrovní terénu. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Potřebný vzduch do čistírny dodává dmychadlo s přerušovaným chodem.

Čistírna D5-B je v základním provedení určena pro vypouštění vyčištěné vody do vodoteče. Může být ovšem technologicky doplněna tak, aby vyhověla podmínkám vypouštění vyčištěné vody do vod podzemních (do vsaku) – varianta D5-B-VS.

d5-b

1. Nádrž čistírny z betonu
2. Betonové víko
3. Česlicová stěna s Matala-filtrem
4. Aktivační prostor ČOV

5. Čerpadlo odtoku
6. Membránové dmychadlo
7. Plovák signalizace hladiny
8. provzdušňovací element

 

Základní rozměry

D 1 500 mm
H 2 365 mm
H1 1 715 mm
H2 1 665 mm
d 160 mm

d5-b-dim

Betonová nádrž ČOV

Výrobcem betonové nádrže čistírny je firma Ing. Havel Petr – EKOMONT. Výrobce garantuje vodotěsnost nádrže a prohlašuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu těchto výrobků s technickou dokumentací.

Další dokumentace na vyžádání

Stavební osazení čistíren - popisuje postup osazení čistírny pro různé druhy základových podmínek. Návrh provozního řádu (PŘ) - popisuje činnosti spojené s provozováním čistírny.

Zajišťujeme

 • výrobu čistírny podle specifikace zákazníka
 • dopravu čistírny
 • montáž technologie a poučení obsluhy
 • oživení čistírny
 • záruční i pozáruční servis

 

 Záruka 

 • Na nádrž čistírny je záruka 10 let ode dne prodeje.
 • Na technologii čistírny je záruka 24 měsíců od uvedení do provozu.

 

Certifikát a Prohlášení o shodě

Na výrobek vystavil výrobce Prohlášení o vlastnostech. Autorizovaná osoba osvědčila, že výrobcem je zajištěno řádné fungování systému jakosti a že zjistila u vzorku předmětných výrobků shodu jejich vlastností se základními požadavky příslušných Nařízení vlády ČR. Výrobce prohlašuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu těchto výrobků s technickou dokumentací.

Certifikační orgán (ITC Zlín) vystavil na výrobek CE Certifikát č. 12 0668 T/ITC. 

Výrobcem betonové nádrže čistírny je firma Ing. Havel Petr – EKOMONT. Výrobce garantuje vodotěsnost nádrže a prohlašuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu těchto výrobků s technickou dokumentací.

Certifikát ke stažení zde.