zaústění do vodoteče

Domovní čistírny odpadních vod řady D5 – D35 slouží k čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění do 35 obyvatel (rodinné domy, firmy, obytné domy, rekreační objekty...). Jedná se o moderní aktivační čističky odpadních vod s jemnobublinnou aerací a přerušovanou činností. Nádrž ČOV tvoří válcová nádrž z polypropylenu. Součástí dodávky čistírny odpadních vod je plastové víko, dmychadlo, čerpadlo a elektrický rozváděč.

zaústění "do vsaku"

Domovní čistírny odpadních vod řady D-VS slouží k čištění splaškových vod z malých individuálních zdrojů znečištění, zejména tam, kde vyčištěná voda má být zasakována do vod podzemních. Vyznačují se nadstandardní účinností, velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.

Proč si pořídit naší ČOV D5-B

  • vysoká kvalita
  • záruka 10 let
  • odolnost proti tlaku spodní vody
  • skvělý poměr cena / výkon
  • garantovaný odborný servis
  • zkušenost, odbornost, erudice českého výrobce

 

Čistírny odpadních vod řady D50 – D150 slouží k čištění splaškových odpadních vod ze zdrojů znečištění od 50 do 150 ekvivalentních obyvatel (bytové domy, skupiny RD, firmy, malé obce, ...). Jsou to moderní aktivační čistírny s jemnobublinnou aerací a přerušovanou činností instalované ve čtverhranné nádrži z polypropylenových panelů, případně v betonové vodotěsné nádrži. Součástí dodávky čistírny odpadních vod je dmychadlo, čerpadlo a elektrický rozváděč.

Čistírny odpadních vod řady D jsou konstruovány v souladu s ČN EN 12566 - 3- A2.