ČOV D120 - PREZIDENTSKÁ CHATA V JANOVĚ NAD NISOU

Výstavba v letech 2012 - 2015, čistírna D120 pro Prezidentskou chatu v Jizerských horách.

ČOV D120 - zastřešení nádrží čistírny s lávkou.

AAA

ČOV D120 - vnitřní prostor nad aktivačními nádržemi s lávkou.

8-

EHLED VÝSLEDKŮ odebraných VZORKŮ ČOV D120 - PREZIDENTSKÁ CHATA V JIZERSKÝCH HORÁCH

parametr 28.4.2016 8.6.2016 26.9.2016 25.10.2016
odtok odtok odtok odtok
pH 6 5,08 5,78 6,46
BSK5 2,7 3,4 2,4 1,4
CHSK(Cr) 51 52 43 34
NL 12,9 9,7 17,4 9,5
N-NH4 7,7 14,8 14,8 4,4
Pcelk 14,4 5,1 8,2 4,8