ČOV D75 - OBEC MEDVĚDICE

Demontáž stávající čistírny, rok 2016, čistírna D75 s česlicovou stěnou pro část obce Medvědice.

ČOV D75 - původní technologie v betonové nádrži.

BB

ČOV D75 - osazování nové technologie do stávající betonové nádrže.

AA

ČOV D75 - zakrytí nádrže fošnovým poklopem.

CC

PŘEHLED VÝSLEDKŮ VZORKŮ ČOV D75 - OBEC MEDVĚDICE

parametr 4.5.2016 19.7.2016 5.10.2016
nátok odtok účinnost nátok odtok účinnost nátok odtok účinnost
pH - 7,41 - - 6,95 - - 6,72 -
BSK5 400 7,3 98,2% 400 13 96,8% 400 8,9 97,8%
CHSK(Cr) 800 38 95,3% 800 72 91% 800 37 95,4%
NL 330 13,8 95,8% 330 17 94,8% 330 11 96,5%