ČOV D75 - PENZION NA VYHLÍDCE

Čistírna odpadníchích vod D75, rok 2013, penzion na Vyhlídce v obci Mezná u Hřenska

ČOV D75 - stavební osazení aktivační nádrže, zkouška vodotěsnosti.

ČOV D75

ČOV D75 - dřevný přístřešek nad aktivační nádrží a odběr vzorku.

 6-

ČOV D75 - dřevěný přístřešek nad aktivační nádrží.

7-

PŘEHLED VÝSLEDKŮ VZORKŮ ČOV D75 - PENZION NA VYHLÍDCE

parametr 25.4.2016 1.7.2016 9.9.2016 27.10.2016
nátok odtok účinnost nátok odtok účinnost nátok odtok účinnost nátok odtok účinnost
pH - 5,94 - - 6,48 - - 6,89 - - 6,74 -
BSK5 400 3,5 99,1% 400 7 98,3% 400 4,6 98,9% 400 9,5 97,6%
CHSK(Cr) 800 45 94,4% 800 45 94,4% 800 47 94,1% 800 63 92,1%
NL 330 11,8 96,4% 330 17,7 94,6% 330 14,8 95,5% 330 22,4 93,2%
Pcelk
- 7,36 - - 6,82 - - 4,13 - - 5,72 -
N-NH4 - 14,6 - - 16 - - 7,49 - - 5,73 -