ČOV D20 - SOUTĚSKY V OBCI MEZNÁ U HŘENSKA

Atypická stavba, rok 2013, 2 čistírny D20, doprava po řece Kamenici, zabudované do sklaního masivu v obci Mezná u Hřenska.

ČOV D20 - objekt muzea a občerstvení.

a

ČOV D20 - doprava nádrží na lodičce po řece Kamenici.

d

ČOV D20 - vchod do skalního masivu.

b

ČOV D20 - osazené nádrže.

 j

ČOV D20 - membránová filtrace.

 e

PŘEHLED VÝSLEDKŮ VZORKŮ ČOV 2x d20 - mezná u hřenska

parametr 25.4.2016 1.7.2016 9.9.2016 27.10.2016
nátok odtok účinnost nátok odtok účinnost nátok odtok účinnost nátok odtok účinnost
pH - 6,6 - - 6,17 - - 7,08 - - 6,79 -
BSK5 400 1,1 99,7% 400 6,9 98,3% 400 3,1 99,2% 400 8 98%
CHSK(Cr) 800 197 75,4% 800 68 91,5% 800 85 89,4% 800 60 92,5%
NL 330 22,1 93,3% 330 37,1 88,8% 330 4,8 98,5% 330 23,7 92,8%