Atypická stavba, rok 2013, 2 čistírny D20, doprava po řece Kamenici, zabudované do sklaního masivu v obci Mezná u Hřenska.